Spoed ALV omtrent bericht bestuur 03-12-2023

Naar aanleiding van het bericht verstuurd op 3 december 2023 door het bestuur van moskee El Fath Alphen aan den Rijn het volgende bericht.

Het bericht van het bestuur is slechts een aanleiding geweest om deze petitie te starten. Het herstructureren van de vrouwenafdeling heeft gezorgd voor vragen over het handelen van het bestuur.

De vrouwen hebben zich de afgelopen jaren hard gemaakt om de belangen van de vrouwen en kinderen uit onze moslimgemeenschap te behartigen. Dit hebben ze onder andere gedaan door het opzetten van diverse werkgroepen en het organiseren van verschillende activiteiten.

Op 21 oktober 2023 is de vrouwencommissie door het bestuur opgeheven. Kijkend naar artikel 12.3 van de statuten is dit besluit niet gegrond. In dit artikel staat vermeld dat het nieuwe bestuur het bestaande beleid van het vorige bestuur voort moet zetten en bij wijziging hiervan eerst de ALV om goedkeuring moet vragen.

Namens een aantal leden vragen wij daarom om een ALV waarin dit besluit wordt heroverwogen en waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn/ haar vragen te stellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zijn we genoodzaakt om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie.

Wij vragen Allah om zijn hulp en om rechtvaardigheid te doen zegevieren.


Actieve leden moskee el fath    Neem contact op met de schrijver van de petitie