Speeltuigen voor iedereen!

Speeltuigen.JPG

Alles begon met de vraag van Anja, een moeder van een kind met een beperking dat aan een rolstoel gekluisterd zit. Op RTV vernamen we in december 2020 dat het enige speeltuig in de omgeving voor haar kind te vinden is op het Sint-Annaplein in Oud-Turnhout. Het Turnhoutse schepencollege liet ons toen weten dat er in deze legislatuur hiervoor geen budget voorzien is.

Omdat onze leuze “Samen goed leven” zich op iedereen richt, besloot onze werkgroep Zorg om mogelijkheid te onderzoeken om een  schenking van 2 toestellen te realiseren met ondersteuning van de Koning Boudewijn-stichting. Het project werd op 12 januari 2021 ingediend. Aan de stad werd gevraagd of zij bereid waren de schenking te aanvaarden en de toestellen wou plaatsen op het speelpleinen van het Stadspark en de Stadsboerderij.

Op 26 maart 2021 hadden we een afspraak met de verantwoordelijke schepen van de stad Turnhout. Daarbij werd gevraagd dit project in samenwerking met de stad op te zetten. Mocht dat niet lukken dan vragen wij de bevestiging van de stad om de toestellen te aanvaarden en de kosten van plaatsing en onderhoud op zich te nemen.

Na diverse telefonische contacten werd er steeds weer een reden gevonden om de beslissing uit te stellen… Er is overleg nodig met de jeugddienst en met de juridische dienst van de stad om te onderzoeken of de stad een schenking kan aanvaarden van de vzw SMIT (Samen Mee In Turnhout), die gelinkt is aan  politieke partij TIM.

Op donderdag 22 april 2021 liet de verantwoordelijke schepen ons weten dat de schenking niet aanvaard kon worden. Dit project past niet in de huidige visie van het college (?!?). De stad is niet bereid om de kosten voor het plaatsen en onderhoud op zich te nemen. Daarmee wordt ook de aanvraag bij de Koning Boudewijnstichting afgeschoten.

Net zoals het voorstel van TIM om een Dierenvoedselbank op te starten werd afgewimpeld, willen we met ons project van de speeltuigen voor kinderen met een beperking verder gaan.   Het project van de Dieren-voedselbank werd op 11 maart opgestart en heeft ondertussen meer dan 100 gezinnen in nood kunnen verder helpen. Er is dus duidelijk behoefte aan een dergelijke projecten die vanuit TIM naar voor worden geschoven!

Speeltuigen_1.JPG

Het huidige schepencollege communiceerde overvloedig bij het opnieuw behalen van het label van Kindvriendelijke stad. Ook de TIM-fractie heeft haar volle steun gegeven om deze titel te verlengen. Onze fractie is dan ook zeer verontwaardigd dat dit huidige project niet goedgekeurd werd. Dergelijke titel moet niet alleen op papier maar ook in de praktijk verdiend worden.

Speeltuigen_4.JPG

Staat op pagina 65 van het bestuursakkoord niet dat de stad tijdens deze legislatuur  een inclusief speelplein wil aanleggen in het binnengebied van het Stokt waar vroeger de Blaas stond? Werd daar dan geen geld voor opzij gezet of diende dit enkel als bladvulsel? Paul Van Miert, burgemeester: “We dragen met trots het label kindvriendelijke stad, maar beseffen dat we dat elke dag opnieuw moeten verdienen."

Awel dan? Waarom uitstellen als het vandaag ook kan?!? Via deze petitie willen we het huidige bestuur aanzetten om meer te realiseren op kortere termijn en vragen we ze om de daad bij het woord te voeren. Zoals onze burgemeester zegt: Het label Kindvriendelijke stad moeten we elke dag opnieuw verdienen.

WIJDOENMEE.JPG

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Turnhout Iedereen Mee om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...