SPA Stop Politiek Asielmisbruik

SPA: STOP POLITIEK ASIELMISBRUIK
"Vol is vol. Genoeg is genoeg. De asielinvasie moet stoppen. Het overgrote deel van de 'vluchtelingen' zijn gelukzoekers en economische immigranten. Echte politieke vluchtelingen moeten opgevangen worden - met onze hulp - in de eigen regio in afwachting van het einde van het conflict en de terugkeer naar het land van herkomst. De Conventie van Genève moet aangepast worden zodanig dat asielzoekers verplicht in het dichtst bij hun woonplaats gelegen veilig gebied worden opgevangen. Het invoeren van het territorialiteitsprinicipe in de Conventie van Genève zal er voor zorgen dat het misbruik dat nu gemaakt wordt van het statuut van 'politiek vluchteling' tot een minimum beperkt wordt en dat de terugkeer gemakkelijker verloopt.

OPEN GRENZEN, SOLIDARITEIT EN GASTVRIJHEID JAAGT VLUCHTELINGEN DE DOOD IN
De voorbije weken werden we geconfronteerd met schokkende beelden. Dode peuters op een strand; gezinnen in tentjes; huilende moeders in lange wachtrijen... Het antwoord op al dit menselijk leed is niet 'Zet de poorten van Europa open'; 'Wees gastvrij en solidair'; 'Vang meer vluchtelingen op'... De 'open-grenzen-politiek' à la Merkel; de goedbedoelde solidariteitsacties; de al te vlotte erkenning van vluchtelingen; de mogelijkheid tot gezinsherening; de sociale faciliteiten (sociale woning, kindergeld, leefloon...)... zijn de redenen waarom de vluchtelingen de levensgevaarlijke oversteek wagen. Wie pleit voor 'open-grenzen'; voor solidariteit; voor gastvrijheid... jaagt duizenden vluchtelingen de dood in. De emopolitiek die enkel moet dienen om het beleid inzake vluchtelingen nog verder te versoepelen, zorgt voor een omgekeerd effect, voor meer vluchtelingen en dus voor meer miserie en meer drenkelingen. Het enige alternatief bestaat in een correcte opvang in de buurlanden van de landen die de asielzoekers ontvluchten.

ASIELCHAOS STOPPEN
De asielcrisis zal opnieuw de zwaksten van ons eigen volk treffen. De opvang van asielzoekers kost handenvol geld. Ons sociaal weefsel dat door de multiculturele samenleving al sterk onder druk staat, zal nog verder ontwricht worden. De wachtlijsten voor van alles en nog wat (van sociale woning tot gezondheidszorg) zullen nog langer worden... Niemand wordt beter van het toelaten van de huidige asielinvasie. Ook de vluchtelingen niet. Pleiten voor ‪#‎SPA‬ Stop Politiek Asielmisbruik heeft niks met racisme maar alles met zin voor realiteit te maken. We veroordelen onszelf tot de bedelstaf indien we deze exodus verder toelaten en we helpen er de vluchtelingen en hun landen van herkomst niet mee vooruit... 

DOEN WAT DE MENSEN ZEGGEN
Daarom: teken onze petitie en eis een Vlaams en Europees referendum over de hervorming van de Conventie van Genève. De invoering van het territorialiteitsprincipe is nodig om de totale asielchaos te vermijden. Momenteel probeert de media in samenwerking met de pro-asiel-en immigratielobby de publieke opinie te beïnvloeden en te sturen. Via emotionele oproepen en schokkende beelden wordt geprobeerd om een versoepeling van het beleid te forceren. Verschillende opiniepeilingen tonen nochtans aan dat de meerderheid van de bevolking een asiel- en immigratiestop wil. Met deze facebookgroep wil SPA Stop Politiek Asielmisbruik
een petitie op Vlaams en indien mogelijk op Europees niveau afdwingen. De politici moeten doen wat de mensen willen niet omgekeerd. Het uiteindelijk doel is de hervorming van de Conventie van Genève en de invoering van het territorialiteitsprincipe.

 

TEKEN EN DEEL PETITIE AUB VERDER! DANK!