Sp.a, PS en Groen: eis respect voor het Cordon Sanitaire! Exigez le respect du Cordon Sanitaire!

de_wever_crombez.jpg

Sp.a, PS en Groen: eis respect voor het Cordon Sanitaire!

Verschillende dagen na de aparte gesprekken van Bart De Wever met sp.a, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang, is nog steeds onduidelijk hoe het verder zal gaan met de Vlaamse regeringsvorming.

 

De mogelijkheid dat N-VA alsnog kiest voor een hard rechts - extreemrechtse regering met deelname of gedoogsteun van het Vlaams Belang, blijft dus bestaan. Wat vast staat, is dat elke dag dat De Wever verder praat met het Vlaams Belang die partij aan legitimiteit wint in de ogen van zowel een deel van het electoraat als van de media.

 

Het is hoogst dringend dat alle linkse en progressieve partijen die nu nog met de N-VA gesprekken voeren, discreet of minder discreet, over de vorming van de Vlaamse en / of federale regering een krachtig signaal geven dat voor hen deze gesprekken met extreemrechts niet langer kunnen en het Cordon Sanitaire dient gerespecteerd te worden.

 

We richten ons in de eerste plaats tot de sp.a, die ook deelneemt aan de gesprekken over de Vlaamse regeringsvorming, maar ook tot PS en Groen, die nog steeds betrokken zijn bij gesprekken met N-VA over de vorming van de federale regering: eis respect voor het Cordon Sanitaire!

 

We vragen de sp.a, PS en Groen alle informatie- en formatiegesprekken met De Wever en N-VA stop te zetten zolang N-VA niet duidelijk en publiek verklaart de gesprekken over een mogelijke regeringsvorming met het Vlaams Belang stop te zetten en het Cordon Sanitaire tegen extreemrechts te zullen respecteren. Dat N-VA daarvoor ook in eigen rangen orde op zaken zal moeten stellen, wordt elke dag duidelijker.

 

We doen dan ook een oproep aan alle leden en militanten van sp.a, Groen en PS om hun partij te vragen dit duidelijk, simpel en elementair democratisch signaal te geven. We vragen ook de progressieve en linkse partijen in het parlement die niet (meer) betrokken zijn bij de gesprekken, Ecolo en PVDA-PTB, om deze vraag naar respect voor het Cordon Sanitaire te ondersteunen.

 

We roepen ook alle sociale bewegingen, in de eerste plaats de vakbonden, mensenrechtenorganisaties, antiracistische initiatieven en alle burgers die democratie, solidariteit en mensenrechten in het hart dragen, op om deze oproep te ondersteunen.

 

Sp.a, PS et Groen: exigez le respect du Cordon Sanitaire!

 

Quelques jours après les discussions de Bart De Wever avec, respectivement, le sp.a, le CD&V, l’Open VLD et le Vlaams Belang, on ne sait toujours pas comment il envisage la formation du gouvernement flamand.

 

La possibilité que la N-VA opte pour un gouvernement de droite extrême avec la participation ou le soutien du Vlaams Belang demeure donc. Ce qui est certain, c’est que chaque jour où De Wever discute avec le Vlaams Belang, ce parti gagne en légitimité aux yeux d’une partie de l’électorat et des médias.

 

Il est extrêmement urgent que tous les partis de gauche et les partis progressistes qui ont encore des discussions, discrètes ou non, avec la N-VA, donnent un signal fort quant à la formation des gouvernements flamand et/ou fédéral : ces discussions avec l'extrême droite doivent cesser et le Cordon Sanitaire doit être respecté.

 

Nous nous adressons avant tout au sp.a, qui participe également aux discussions sur la formation du gouvernement flamand, mais également au PS et à Groen, qui sont toujours impliqués dans des discussions avec la N-VA sur la formation du gouvernement fédéral : exigez le respect du Cordon Sanitaire!

 

Nous demandons au sp.a, au PS et à Groen d'arrêter toute discussion d'information et de formation avec De Wever et la N-VA tant que la N-VA ne déclare pas publiquement et clairement qu'elle met fin aux discussions sur la formation éventuelle d'un gouvernement avec Vlaams Belang et qu’elle va respecter ce Cordon Sanitaires contre l'extrême droite. Chaque jour, il devient de plus en plus clair que la N-VA devra pour cela redresser la situation dans ses propres rangs également.

 

Nous appelons donc également tous les membres et les militants du sp.a, du Groen et du PS à demander à leur parti d'envoyer ce signal démocratique clair, simple et fondamental. Nous invitons également les partis progressistes et de gauche au Parlement qui ne sont plus impliqués dans ces pourparlers, à savoir Ecolo et le PVDA-PTB, de soutenir cette demande de respect pour le Cordon Sanitaire.

 

De la même manière, nous appelons tous les mouvements sociaux, en particulier les syndicats, les organisations de défense des droits humains, les initiatives antiracistes et tous les citoyens qui soutiennent la démocratie, la solidarité et les droits humains à soutenir cet appel.

 

Eerste ondertekenaars / premiers signataires (06-08-2019):

Serge Alvarez-Fernandez, syndicalist ACV

Antifascist Action Belgium

Karel Arnaut, antropoloog, KU Leuven

Chris Bens, Hand in Hand Vluchtelingenwerking Gent

Yassine Boubout, voorzitter MovementX

Stephen Bouquin, gewoon hoogleraar sociologie, editor Critica, mede-oprichter Wij Zijn Socialisten

Bilal Bruggen, voorzitter BICOS

Collectif féministe Kahina

Comité des Travailleurs.ses Migrants.tes avec et sans papiers CSC Bruxelles

Marijke Colle, SAP

Ludo De Brabander, Vrede vzw

Eddy Decreton

Brecht De Smet, postdoctoraal onderzoeker UGent

Fat Positivity Belgium

Freddy Dewille, Gauche anticapitaliste, voormalig gemeenteraadslid Gauche Anderlues

Bruno De Wit, vakbondsafgevaardigde BBTK social profit

Benoit Dhondt, advocaat

Lorenzo Eecloo, gewestelijk secretaris ACOD overheidsdiensten

Ramon Emmaneel, Stand Up tegen racisme en fascisme

Seyma Gelen, lerares en dekoloniale feministe

Frieda Groffy, dichteres

Paul Janssens

Eva Maria Jimenez Lamas, syndicaliste ACV-CSC, feministe, antiraciste

Myriam Joos, afgevaardigde ACOD Overheidsdiensten, politiek activiste

Sofia Lamouchi, Stand Up tegen racisme en fascisme

Alona Lyubayeva, Hart boven Hard

Simon Maladry, lid PVDA Ronse, lid Comac Gent

Geert Matthys, docent vreemdelingenrecht, Arteveldehogeschool

Emilie Peeters, politiek voorzitter van sp.a Gent.

Ng Sauw Tjhoi, journalist, voorzitter Welcome in Mechelen vzw

Jo Schelstraete, gewestelijk secretaris ACOD overheidsdiensten

Claudy Sempels, lid sp.a Ronse, lid Gewestelijk Bestuur AC-ABVV Oost-Vlaanderen

Rodrik Steverlynck

Linda Suy

Sven Taeldeman, sp.a gemeenteraadslid Gent

Wim van Hees, burger

Dirk Vandeweghe

Jirka Vandergraesen

Herwig Van Doorsselaer, burger

Marc Van Hecke

Goto Van Kern, Jonge Antikapitalisten

Peter Van Lierde, Vriendschap - Sadaaqa, vluchtelingenwerking in België en Libanon

Sixtine Van Outryve, chercheuse en droit

An Van Raemdonck, postdoctoraal onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam

Ann Vermeulen, mensenrechtenactiviste, fractieleidster Groen Beveren

Ellen Verryt, Feminisme Yeah

Majo Werrebrouck

Thomas Weyts, Stand Up tegen racisme en fascisme, Solidair Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stand Up tegen racisme en fascisme    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Stand Up tegen racisme en fascisme alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...