S.O.S. Orgue Van Bever-orgel Brussel/Bruxelles

Het orgel in de dominicanenkerk aan de Renaissancelaan te Brussel is in België het enige overgebleven drieklaviersinstrument (III-P/36) dat volledig door het vooraanstaand atelier van Van Bever Frères werd vervaardigd.

Sedert enkele maanden wordt het instrument gerestaureerd.

Nu het einde van de restauratiewerkzaamheden nadert, blijven zowel de opdrachtgever als de adviseur de mening toegedaan dat de toetsdruk bij het koppelen van het Récit aan het Positif té zwaar is, ondanks de afregeling die tijdens het restauratie is uitgevoerd. Beiden wensen dat er een elektrische koppel tussen deze klavieren wordt gerealiseerd. 

Het lijdt geen twijfel dat dergelijke ingreep totaal indruist tegen de visie en het ambacht van Van Bever.

Er dient nu, en in de toekomst te worden afgezien van het plaatsen van een elektrische koppel of enig andere niet-authentieke toevoeging van welke aard dan ook.

extra info: http://www.orgelkunst.be/berichten/s-o-s-van-bever-orgel-dominicanenkerk-brussel

 

L’orgue (III-P/36) de l’église des Dominicains, située Avenue de la Renaissance à Bruxelles, est l’unique instrument à trois claviers entièrement construit dans les ateliers des Frères Van Bever encore existant en Belgique. 

Depuis quelques mois, cet orgue est en cours de restauration.

Alors que la fin des travaux de restauration approche, le Maître de l'ouvrage aussi bien que l'auteur de projet restent convaincus que la dureté d'enfoncement du deuxième clavier avec l'accouplement du Récit au Positif est trop grande, et ce malgré le réglage effectué lors de la restauration

Il ne fait aucun doute qu'une telle intervention va totalement à l'encontre de la conception artisanale des Van Bever.

Il faut qu'on renonce – maintenant comme dans le futur – au placement d’un accouplement électrique, ainsi qu’à toute autre adjonction non authentique.

Plus d'info:http://www.orgelkunst.be/berichten/s-o-s-van-bever-orgel-dominicanenkerk-brussel