sociaal-emotionele aanpak bij de exitstrategie COVID-19

95db1f7b-f3ad-4de7-a766-b6e230b72b4a.jpgBeste beleidsmakers,


Beste Prof. Vlieghe, Prof. Van Ranst, Minister Beke, Minister De Block en Minister Weyts

Dank u voor het krachtdadig en effectief optreden bij het indijken van het COVID-19.
Bij het geleidelijk afbouwen van de Coronamaatregelen stellen zich nieuwe vragen.

Wij hebben een ernstige bezorgdheid: we missen de sociaal-emotionele zorg in de beslissingen bij de afbouw van de maatregelen.

Uiteraard is dit voor iedereen een lastige periode en horen veiligheidsmaatregelen erbij. Maar wanneer we horen dat 3- tot 6-jarigen geen enkele leeftijdsgenoot kunnen zien voor de volgende vijf weken dan voelt dat niet als een gezonde beslissing. We weten vanuit onze ervaring dat op deze leeftijd en bij bepaalde kwetsbare doelgroepen sociaal contact niet vervangen kan worden door digitale alternatieven. Stilaan krijgen we wel signalen dat er meer rekening gehouden wordt met de meest kwetsbaren onder de kinderen en volwassenen en dat is goed. Deze maatregelen zijn echter vooral gericht op curatieve zorg. Om toekomstige problemen te voorkomen lijkt het ons nodig om nog verder te denken en preventie mee op te nemen in het geheel van maatregelen.

Hierbij een concreet voorstel:
● We vragen om bij de experten van de Veiligheidsraad iemand vanuit de geestelijke gezondheidszorg te betrekken. Iemand die kennis heeft van sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheid bij kinderen, volwassenen, bejaarden en mensen aan het einde van hun leven.
● Daarnaast stellen we een buddysysteem voor waar fysiek contact wel kan: een “corona”-maatje van dezelfde leeftijd of een belangrijke andere (uit de niet kwetsbare doelgroep) voor 3-tot 6-jarigen, voor mensen op het einde van hun leven en voor andere kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren in een kwetsbare gezinssituatie. Waar sociaal contact niet vervangen kan worden (ook niet deels) door digitaal contact.
● Ten derde denken we aan een boodschap op kindermaat, gebracht door iemand van de beleidsmakers, bijvoorbeeld over de gevolgen van COVID-19 voor hun dagelijkse leven en schoolgaan. Dit heeft een absolute meerwaarde op de vertalingen naar kindertaal van bijvoorbeeld Karrewiet. Het doel is dat ouders en kinderen kunnen voelen dat deze waarden mee in de weegschaal liggen. In Zweden en Denemarken werd bijvoorbeeld een aparte kinderpersconferentie gegeven op basis van vragen van kinderen en jongeren.
● Tot slot: communicatie voor iedereen vanuit de pijlers “Betrokkenheid” en “Duidelijkheid”. Dit geeft de meeste kans op slagen voor iedereen, “samen”, want dat willen wij ook. Samen voor een mensvriendelijke aanpak.
We baseren ons hiervoor op onze ervaring en expertise uit verschillende disciplines binnen de menswetenschappen.

We realiseren ons dat deze pistes afgewogen moeten worden naast alle andere belangrijke disciplines. Vandaar dat onze eerste vraag naar het betrekken van experten geestelijke gezondheid bij de Veiligheidsraad de belangrijkste is.

Verder wensen we jullie ontzettend veel moed en energie! Wat een taak, wat een job.

Mia Maes, Saren Swinnen, Sigrid Vandenweghe, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mia, Saren, Sigrid om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...