SNS- vervanging bij de indicatiestelling: fatale obstipatie, afnemen?. Is dat ethisch verantwoord? Waar is de zorgplicht?

Neuromodulator vervanging voor de indicatiestelling: fatale obstipatie ( slow transit constipation) wordt deze patiënten groep ontnomen.

De neuromodulator heeft als functie een link te leggen tussen brein en darm, via electroden wordt de darm gestimuleerd waardoor er weer een acceptabele darmfunctie is. En de patiënt weer kan ontlasten. ( eenvoudig uitgelegd). Zodra deze neuromodulator afgenomen wordt ontstaat er een groot gezondheidsprobleem, deze patiëntengroep, diegene die goed reageren op de neuromodulator, komen in nood!

Deze mededeling is lomp en te laat kenbaar gemaakt waardoor de patiënten voor het blok gezet zijn en worden.

Men is niet eerlijk en transparant, bieden geen GOEDE, doeltreffende alternatieven, behoudens een stoma aanleggen! En Psychologische begeleiding?!

Waar zijn de ethische principes gebleven?

Wat is kwaliteit van leven waard? 
Heeft de behandelaar geen zorgplicht, geen plicht om de continuïteit van zorg te waarborgen?

Worden patiënten dus gewoon weggestuurd? Zoek het maar uit, dat zijn geluiden die je hoort!

Velen hebben deelgenomen aan onderzoek en in dat kader een neuromodulator gekregen. Nu worden ze bedankt en weggestuurd!

Willen wij deze zorg? 
Wij willen,deze specifieke groep patiënten, dezelfde voorwaarden als de pijnpatiënten groep. Daar waar continuïteit van zorg geboden blijft, mits er goede resultaten zijn.

Het antwoord is toch: Ja

Ben je het hier mee eens, teken dan deze petitie. Hiermee gaan wij naar het ministerie van Volksgezondheid, het Zorginstituut Nederland en de Inspectie.

Alvast dank, 

Namens alle deelnemers.

groet,

Karin Blankenstein- van den Heuvel

 

 


Karin Blankenstein- van den Heuvel.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Karin Blankenstein- van den Heuvel. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...