Snelheid Dopperstraat

De snelheid in de Dopperstraat in Bunschoten moet omlaag!

Er wordt nu vaak (veel) te hard gereden op een weg waar o.a. veel kinderen op straat spelen en soms slecht zicht is op de weg door bochten of door de vele werkbusjes die geparkeerd staan in de straat. 

Voorstel is bijvoorbeeld de maximale snelheid omlaag, drempels plaatsen en een spiegel plaatsen in gevaarlijke bochten.

Terug naar een veilige straat voor iedereen! 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Suzanne de Graaf om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...