Slechte compensatie gedupeerden Spa Belgium Grand Prix 2021/Bad compensation for victims of Spa Belgium Grand Prix 2021

Ik heb deze petitie opgezet na aanleiding van de slechte compensatie regeling voor een tegemoedkoming voor de gedupeerden bij de Spa Belgium Grand Prix .

Ze hebben lang beraad gehad en kwamen met de volgende opties:

- F1 TV-passen (één pas per persoon)

- Een gratis persoonlijke uitnodiging voor een exclusief evenement op donderdag 25 augustus 2022 (inhoud onder voorbehoud, afhankelijk van de gezondheidssituatie).

- Deelname aan een loting die een unieke kans biedt om passen te winnen voor de Formula 1 Belgian Grand Prix 2022 :

  • 100 Silver tribuneplaatsen voor bronzen kaarthouders - zondag of weekend - van 2021.
  • 50 Gold tribuneplaatsen voor zilveren kaarthouders - zondag of weekend - van 2021. 20 VIP-plaatsen voor gouden kaarthouders - zondag of weekend - van 2021.

De mensen kunnen hier helemaal niks mee en zijn zwaar teleurgesteld in deze compensatie. 

De mensen die zijn geweest hebben geen race gezien en er veel geld voor neergeteld. Sommige mensen sparen hier jaren voor. We hebben uren in de regen gestaan, veel moeten lopen (bergopwaards) omdat de parkeergelegenheden niet op orde waren waar je wel voor hebt betaald. 

We willen een betere compensatie dan dit. Bijvoorbeeld een korting op een volgende race die ongeveer 2 jaar geldig blijft zodat iedereen een kans heeft om het nog een keer te proberen. Want er moet immers weer gespaard worden!!

Ben jij het niet eens met de opties die door de organisatie van de Spa Belgian Grand Prix zijn gegeven, teken dan deze petitie en deel hem door. Hoe meer handtekeningen hoe sterker we staan! Ze zullen met iets beters moeten komen!

 

Vergeet niet na het tekenen je email na te kijken en de link te bevestigen!

Groet Nicole Slijkhuis van Loo

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

I have set up this petition in response to the poor compensation scheme for a relief for the victims at the Spa Belgium Grand Prix .

They deliberated for a long time and came up with the following options:

- F1 TV Passes (one pass per person)

- A free personal invitation to an exclusive event on Thursday, August 25, 2022 (content subject to change, depending on health situation).

- Participation in a draw that offers a unique opportunity to win passes for the Formula 1 Belgian Grand Prix 2022:

100 Silver grandstand seats for bronze ticket holders - Sunday or weekend - from 2021.
50 Gold grandstand seats for silver ticket holders - Sunday or weekend - from 2021. 20 VIP seats for gold ticket holders - Sunday or weekend - from 2021.
People can't do anything with this and are deeply disappointed in this compensation.

The people who have been have not seen a race and paid a lot of money for it. Some people save for years for this. We stood in the rain for hours, had to walk a lot (uphill) because the parking facilities were not in order which you did pay for.

We want better compensation than this. For example, a discount on a next race that will be valid for about 2 years so that everyone has a chance to try again. Because after all, you have to save again!!

If you do not agree with the options given by the organization of the Spa Belgian Grand Prix, please sign this petition and pass it on. The more signatures the stronger we are! They will have to come up with something better!Don't forget to check your email after signing and confirm the link!

Regards Nicole Slijkhuis van Loo


https___static.nieuwsblad_.be_Assets_Images_Upload_2021_08_28_0eb872ca-2554-4875-9b12-1855d713b348_.jpg

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nicole Slijkhuis van Loo om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )