SLAC - KUNSTGESCHIEDENIS

Hallo,

Met deze petitie willen wij ons richten aan allen die de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Leuven een warm hart toedragen en ijveren voor een kwaliteitsvolle academie met gemotiveerde leerkrachten en enthousiaste studenten.

We maken ons namelijk ernstig zorgen over de plannen die op stapel staan voor het vak kunstgeschiedenis in onze Academie. De voorbije jaren is dit vak als maar meer op de helling komen te  staan.

Zo werd in 2008/09 het aantal lesuren kunstgeschiedenis  gehalveerd (van 2u/week naar 4u/maand).

Nu dreigt het aantal lerarenuren kunstgeschiedenis  van 24u naar 10u herleid te worden,waardoor niet alleen leraren met excellente staat van dienst hun baan verliezen  maar ook  het vak inhoudelijk  nog meer uitgehold wordt wat de kwaliteit zeker niet ten goede kan komen.

Het lijkt er meer en meer op dat het vak kunstgeschiedenis niet op waarde wordt geschat. Het risico wordt steeds groter dat, door opeenvolgende maatregelen, de kwaliteit ervan inderdaad niet meer optimaal is en dan heeft het veel weg van een selffulfilling prophecy.

Bent u evenwel van mening dat een goed kunsthistorisch overzicht in de opleiding van de academiestudent onontbeerlijk is en dat het niet beperkt moet blijven  tot twee jaar maar in meerdere jaren aan bod mag komen (al dan niet facultatief), dan zouden wij het zeer op prijs stellen indien u deze petitie zou willen ondertekenen.

De verontruste kunsthistorici van het SLAC:                                                                                                                            Myriam BOLS JANSSENSDanny Evelien PROVE

 

PS: Gezien de hoogdringendheid zouden wij u willen vragen zo snel mogelijk uw stem te laten horen.

 


Kunsthistorici van het SLAC    Neem contact op met de schrijver van de petitie