Sint is boos! Sperperiode tot 15 november

Sint is boos, heel boos. Er liggen  vandaag reeds (25 augustus!) Sint-artikelen in de winkelrekken.

Dit kan niet, dit mag niet!

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, vragen dat er sper-periode worden ingesteld zodat Sint ten vroegste van 15 november in de winkels te zien is.

Heren en dames politiekers, neem je verantwoordelijkheid en stel die sper-periode in. Zorg ook dat de kerstman na de Sint komt, dus na 6 december.

Dank in naam van alle kinderen

en de Sint (en Piet)

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Wim Van Gorp om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...