Sepp snor weg

Redenen waarom de snor weg moet:

1: het is lelijk

2. Lijkt op hitler

3. Veel knapper zonder snor

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sophie om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...