Sensibilisering vandalisme op Linkeroever

Beste buren

De laatste maanden merken we op dat er verschillende buurtbewoners slachtoffer werden van vandalisme. Soms gaat het over onschuldige streken zoals belletjetrek. Bij andere buren gaat het verder en sneuvelen er ramen en andere zaken. Mensen die getuige zijn van deze feiten, herkennen kinderen tussen de 10 en de 16 jaar oud. 

Deze petitie is gericht naar alle scholen op Linkeroever. We willen hen vragen om dit onderwerp te bespreken in de klassen. Op deze manier willen we bewustwording creëren en duiden dat we als buren zorg moeten dragen voor elkaar. Het is niet de bedoeling om leerlingen te beschuldigen. Wel willen we sensibiliseren.

Wie deze boodschap wil steunen, mag deze petitie ondertekenen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bezorgde buurtbewoner om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...