Sécurité et qualité de vie Av. de la Constitution - Veiligheid en leefbaarheid Grondwetlaan

Nous demandons aux communes de Ganshoren et de Jette

  1. de jouer un rôle actif dans le suivi de la fermeture de l'avenue Broustin en termes de densité du traffic, nuisances sonores, vibrations et émissions
  2. d'enlever immédiatement les ralentisseurs placés dans l'avenue de la Constitution et l'agencement des mesures alternatives moins nocives

We vragen de gemeentes Ganshoren en Jette om

  1. De test met het afsluiten van de Broustinlaan actief te monitoren op vlak van verkeersintensiteit, geluid, trillingen en uitstoot
  2. de Berlijnse kussens in de Grondwetlaan onmiddellijk te verwijderen en te vervangen door minder schadelijke ingrepen.

Les habitants du quartier de l'av. de la Constitution/De bewoners van de buurt van de Grondwetlaan    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Les habitants du quartier de l'av. de la Constitution/De bewoners van de buurt van de Grondwetlaan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...