Scholen later openen?

Hallo iedereen, wij zijn leerlingen van 2MA. En voor Nederlands moeten wij een debat voeren over dit thema. Dus als u er ook van overtuigd bent dat leerlingen later naar school moeten gaan, teken dan deze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Norah Corthoudt om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...