Schenk Manya Davitjan een leven

Deze petitie heeft als doel dat mevr. Manya Davitjan als gewoon burger in NL mag blijven.

Via deze petitie willen wij, de ondertekenaars van deze petitie, de IND via dhr. Teeven er op wijzen dat:

  • mevr. Davitjan bestaat, een mens is, en uitgezet zal gaan worden,
  • waardoor zij dreigt te eindigen als illegale dakloze in Armeniè:
  • oud (74) ziek (o.a. Parkinson), psychisch ondermijnd en zonder hulp.

Dat kunt u niet laten gebeuren!

Deze petitie zal aangeboden worden aan staatssecretaris Teeven, samen met honderden papieren handtekeningen.

Helpt u of jij mee?

 

Beknopte uitleg

Mevr. Davitjan is nooit Armeens staatsburger geweest. Zij heeft 10 jaar geleden moeten vluchten onder dramatische omstandigheden. Via wat merkwaardige wegen kan zij toch uitgezet worden naar Armenië. Dat betekent dat zij illegaal moet voortleven, voortdurend op haar hoede voor de overheid. Op haar leeftijd, met haar lichamelijke gebreken en psychische ongemakken is dat onmenselijk, en leidt dat normalerwijs naar een vroege dood in de Armeense winter.

Een van de criteria om haar te kunnen uitzetten volgens de IND is: overleeft zij de reis en gaat ze niet binnen 3 maanden dood aan haar ziektes. Nou, dat kunnen we inderdaad bevestigen. Maar dat ze mogelijk binnen 3 maanden aan iets anders overlijdt, dat ze hulpeloos en dakloos het leven moet zien door te komen uit het zicht van de Armeense overheid, dat telt niet. "Dat is geen deel van de procedure" (citaat medewerker DT&V)

Er rest in Nederland dus niet anders dan een beroep te doen op de mogelijkheden die de staatssecretaris heeft om een status te verlenen wegens schrijnende omstandigheden.

Teken ook!