Schauvliege hakt in op Groene Gordel Brugge

Bezwaarpamflet.jpgNatuurpunt Brugge is bijzonder teleurgesteld over de gewijzigde plannen die voorliggen  betreffende de afbakening van het  Regionaalstedelijk gebied Brugge.

214 hectare open ruimte, voor het grootste deel waardevol landbouwgebied, maar ook permanente graslanden en bos krijgen in deze plannen een andere bestemming.  Langs de Blankenbergse steenweg is deze gewijzigde bestemming een nieuw voetbalstadion en  industriezone. De Spie, Chartreuse en St. Elooi  (in Zedelgem) worden allen als industriezone ingekleurd.

Waar in het vorig plan voor een voetbalstadion in de Chartreuse nog sprake was van een stadion  voor 2 voetbalploegen met winkelcentra en kantoorgebouwen wordt alles nu uit elkaar getrokken zodat 3 maal zoveel open ruimte zal worden ingenomen. Onbegrijpelijk in een tijd waar gepleit wordt voor duurzaam ruimtegebruik en de  bevoegde minister pleit voor een   bouwstop in de open ruimte  (betonstop)!

Tot bij de Raad van State hebben de witte pionnen, ondersteund door omwonenden en verschillende verenigingen waaronder natuurpunt,  gepleit om de Chartreuse als groene buffer tussen Brugge en zijn randgemeenten te behouden.  De plannen voor dit voetbalstadion op die locatie werd door de Raad van State afgekeurd. Natuurpunt hoopte dat de open ruimte van de Chartreuse  nu eindelijk zou bewaard blijven als deel van de groene gordel van Brugge maar blijkbaar willen onze politiekers deze ruimte perse volbouwen.

Natuurpunt vindt het dan ook onbegrijpelijk dat  met deze plannen 24 hectare terug worden ingekleurd als zone voor studiecentra en kantoren.

Wij vragen aan de overheid dit stuk van de groene gordel open en groen te houden.  Teken daarom deze petitie!

Bezwaarschrift tegen kantoorzone in het Chartreusegebied.
1. Wat gebeurt er?
Binnen het GRUP Regionaalstedelijk gebied Brugge worden een aantal gebieden voornamelijk voor industrie en voetbal omgezet van natuur en landbouw naar bedrijven- en recreatiezone. Naast zeldzame poldergraslanden, vruchtbare landbouwgronden en oeroude vergezichten, sneuvelt ook 1ha  bos op de Chartreuse.  Dit laatste raakt onze Brugse Groene Gordel en dus ook onze longen.. Toch maakt de overheid binnen deze plannen de keuze om een deel van het bos en van deze open ruimte te betonneren.
2. Hoe kan dit vermeden worden?       
Er is nood aan bedrijventerreinen. Dit, omdat in onze regio de meeste bedrijven niet in de hoogte willen bouwen en omdat ze elk hun eigen parking en uitbreidingsgrond willen. De grond is zo goedkoop  dat inspanningen om zuinig te zijn te weinig lonen. Aan de overheid om niet-gebruikte, of weinig efficiënt gebruikte gronden op te sporen en bedrijven te verplichten zuinig om te springen met open ruimte en bossen. Zolang dit niet gebeurt, kan er geen sprake zijn van verder uitrollen van de betonmatten over de Groene Gordel van Brugge.
3. Daarom teken ik bezwaar aan tegen het ontwikkelen van een kantorenzone in het Chartreusegebied
a. De Vlaamse Overheid heeft het ook in onze regio nagelaten om de bestaande bedrijventerreinen efficiënter te doen benutten. Daarom vraag ik in eerste instantie een verplichting tot intensief ruimtegebruik binnen de bestaande bedrijvenzones.
b. De Vlaamse Overheid moet bedrijvenzones (vooral deze met bestemming studiecentra en kantoren) concentreren op plaatsen die goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer. Ook binnen het stedelijk weefsel zijn kantoren perfect mogelijk. Zo kunnen immers autoverplaatsingen en files vermeden worden wat goed is voor  onze gezondheid (minder fijn stof).
c. De Vlaamse Overheid moet ook bossen en waardevol open ruimtegebied naar waarde schatten. Maatschappelijk belang mag niet enkel ingezet worden om nog meer bomen om te leggen voor nog meer ruimteverslindende bedrijventerreinen. De  Chartreuse  is een deel van de Groene gordel rond Brugge. Raken aan Chartreuse, is raken aan de gezondheid van de Bruggelingen. Nu en later.

 

Teken deze petitie!