Sattar en Reza moeten in Nederland blijven!

De talkshowpardon, kennelijk is dit de enige manier voor bepaalde clienten om nog aan een verblijfsvergunning te komen. Ook ik zie mij als advocaat genoodzaakt mij tot de media en de kracht van social media te wenden. Welliswaar zijn de clienten waar ik het zo dadelijk over ga hebben niet minderjarig en studeren ze niet op hoog niveau doordat ze niet worden toegelaten niet, echter doet dat niets af van hun potentie en mensenrechten. De clienten die je hieronder op de foto ziet zijn Sattar Mohammade Save (29) en Mohammad Reza Salehi Bakhtiari (31). Beiden van Iraanse afkomst en beiden bekeerd tot het christendom. Zij zijn beide al ruim vijf jaar in Nederland aan het procederen voor hun vrijheid. Ik ben voor beiden helaas niet hun advocaat tijdens hun eerste procedure geweest, noch voor hun tweede procedure. Inmiddels heb ik ook al twee procedures gevoerd zonder enig effect. Telkens is de IND van mening dat de bekering ongeloofwaardig is zonder clienten een kans te geven in een herhaalde asielprocedure hun motieven alsnog inzichtelijk te maken. Ze zijn beiden bij mij terecht gekomen nadat zij het slachtoffer zijn geworden van het falende rechtssysteem. Het slachtoffer van de IND die cynisch is tegenover bekeerlingen. Het slachtoffer van de advocaat die op basis van toevoeging werkt en niet de volledige tijd neemt om het gehoor voor te bereiden of te corrigeren daar de punten die de advocaat krijgt summier zijn. Het slachtoffer van de rechter die bijna altijd de kant van de IND kiest en terughoudend toetst. Het falende systeem van de asielwetgeving dat veel weg heeft van de toeslagenaffaire. En wat is de zonde die deze clienten hebben begaan? Zij waren beiden niet voldoende in staat om hun asielrelaas inzichtelijk te maken. Zij zijn beiden niet gewend om over gevoelens te spreken. Bovendien lijden zij beiden aan diverse geestelijke klachten door alle trauma’s die ze hebben meegemaakt. Deze clienten zijn niet de enige, zo zijn er nog duizenden in Nederland die onterecht geen status hebben gekregen. Zij zijn vluchtelingen die alles hebben moeten achterlaten. Enkel omdat ze van hun eigen overheid geen vrijheid van godsdienst hebben. Beste volgers, wees humaan, support deze groep asielzoekers. Dit zijn geen gelukzoekers maar slachtoffers van corrupte overheden. Teken de petitie want Sattar en Reza en vele andere vergelijkbare asielzoekers moeten blijven! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Advocatenkantoor Bostan om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...