SANCTIES TEGEN ISRAËL, NU! /  !عقوبات على إسرائيل الآن/ SANCTIONS AGAINST ISRAEL, NOW!

Kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, blokkade van Gaza, apartheidspolitiek ... De staat Israël schendt systematisch het internationaal recht en de grondrechten van de Palestijnen. Wat in Palestina gebeurt, is geen conflict tussen twee partijen, het is een illegale politiek van bezetting en kolonisatie.

Israël kan dat al decennialang ongestraft doen dankzij de steun van de Verenigde Staten en van de westerse regeringen.

Stop deze straffeloosheid. Het is tijd dat de Europese Unie en de Belgische regering stoppen met hun steun aan de Israëlische kolonisatiepolitiek, en economische en politieke sancties nemen. Te beginnen met het stopzetten van alle handelsmissies, het sluiten van de economische vertegenwoordiging in Israël en een onmiddellijk embargo op alle producten afkomstig uit de kolonies.

We willen geen woorden meer, maar daden.

Al onze solidariteit met het Palestijnse volk


 !عقوبات على إسرائيل الآن

استعمار الضفة الغربية والقدس الشرقية ، حصار غزة ، سياسة الفصل العنصري ... دولة إسرائيل تنتهك بشكل منهجي القانون الدولي والحقوق الأساسية للفلسطينيين. ما يحدث في فلسطين ليس صراعا بين طرفين ، بل هو سياسة احتلال واستعمار غير شرعية.

تمكنت إسرائيل من القيام بذلك دون عقاب على مدى عقود بفضل دعم الولايات المتحدة والحكومات الغربية.

أوقفوا هذا الإفلات من العقاب. لقد حان الوقت لكي يتوقف الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية عن دعم سياسات الاستعمار الإسرائيلية وأن يفرضا عقوبات اقتصادية وسياسية. بدءاً بوقف جميع البعثات التجارية وإغلاق التمثيل الاقتصادي في إسرائيل وفرض حظر فوري على جميع منتجات المستعمرات.

لا نريد الكلمات بعد الآن ، نريد العمل.

كل تضامننا مع الشعب الفلسطيني

SANCTIONS AGAINST ISRAEL, NOW!

Colonization of the West Bank and East Jerusalem, blockade of Gaza, apartheid policy ... The State of Israel systematically violates international law and the fundamental rights of the Palestinians. What is happening in Palestine is not a conflict between two parties, it is an illegal policy of occupation and colonization.

Israel has been able to do this with impunity for decades thanks to the support of the United States and Western governments.

Stop this impunity. It is time for the European Union and the Belgian government to stop supporting Israeli colonization policies and to take economic and political sanctions. Starting with the cessation of all trade missions, the closing of the economic representation in Israel and an immediate embargo on all products from the colonies.

We don't want words anymore, we want action.

All our solidarity with the Palestinian people

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mohamed Ahmed om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...