Ruimte voor geloofsovertuigingen Da vinci college

Ik ben momenteel een junior bussnis assitant in opleiding op Da vinci College. Mensen hebben prioriteiten die ze graag willen bereiken, maar wat gebeurt er als die prioriteiten niet kunnen worden bereikt?

Als mensen hebben we geloofsovertuigingen waaraan we moeten voldoen, maar helaas zijn er obstakels. Ik heb gemerkt dat stille ruimtes waar mensen van verschillende religies hun geloof rustig kunnen uitoefenen over het algemeen zeer gewild zijn, niet alleen op het Da Vinci College.

Wat wil ik hiermee bereiken? Mijn doel is om zoveel mogelijk handtekeningen van studenten en docenten binnen het Da vinci College te verzamelen die hiermee eens zijn, om het bestuur te laten zien dat er een enorme behoefte is aan stilte ruimtes waar mensen rustig hun geloof kunnen practiseren.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Da vinci om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...