Roep een nationale biddag uit!

Hooggeachte minister-president Rutte, Majesteit koning Willem-Alexander, Roep een nationale biddag uit!  

De coronacrisis houdt Nederland en ook andere landen al maanden in haar greep. De regering doet veel inspanning om het probleem te beheersen en te zoeken naar oplossingen.  Toch heeft u nog niet opgeroepen tot een dag van nationaal gebed. Tot nog toe heeft alleen een sociale en menselijke boodschap geklonken om het met elkaar te doen. Maar dit is juist de tijd voor een Bijbelse oproep om massaal tot God te bidden.

Weliswaar zijn er enkele initiatieven geweest. Op 18 maart is bijvoorbeeld al een dag van nationaal gebed georganiseerd door religieuze en maatschappelijke instellingen en organisaties. Maar de stem van u heeft nog niet de geestelijke richting gewezen die nodig is. In het verleden kende Nederland een overheid die bededagen uitschreef. Het ontbreken hiervan ervaren we als een groot geestelijk gemis.

Maarten Luther waarschuwde in zijn tijd dat de valse leer gevaarlijker was dan de pest. En dan te bedenken dat de pest soms de bevolking van een plaats decimeerde. In onze tijd waart het gevaarlijkste virus van ongeloof nog vrij rond. Velen hebben als hun agenda om tegen Gods scheppingsordeningen op te staan. Roepende zonden als abortus, euthanasie en het homohuwelijk lijken in onze tijd de kroonjuwelen en exportproduct van Nederland te zijn.

Belangrijke wereldleiders gingen u al voor. President Donald Trump riep zijn land bijvoorbeeld al op om op 15 maart een nationale biddag te houden. Als Gods dienares (Romeinen 13), maar ook als publiek persoon en dienaar van de publieke zaak bent u de aangewezen persoon om de bedoelde nationale biddag uit te roepen. Omdat u vele mensen kunt bereiken, doen wij aan u de oproep: roep een nationale biddag uit! In de weg van bekering en gebed wil God vergeving en genezing geven.

In de Bijbel staat een geestelijk medicijn voor de coronacrisis: 2 Kronieken 7 vers 13 Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhanen gebiede het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende, 14 En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.  

De inhoud van deze petitie is in briefvorm verstuurd naar de minister-president en zijne majesteit de koning.  

Was getekend door de voorzitter en secretaris van stichting HGCU