Rijscholen vallen buiten de boot steunpakket, water staat tot onze lippen!

 959dbbe8-14a4-4972-a568-0d7d645b3c7e.JPG

Waarom rijscholen in actie?

Vanuit onvrede binnen onze branche is “ rijscholen in actie ‘’  opgericht met behulp van Sociaal media, voor en door ambitieuze rijinstructeurs die van mening zijn dat er “iets” moest veranderen binnen de branche.

Hoofdtaak is wel dat wij buiten de regelingen vallen die vorige week door het kabinet als staatssteun heeft opgedragen. Wij hebben mooi gezegd een kantoor op wielen. Zakelijk als privé worden vele van ons ten gronde gelegd.  

Als er niet snel een steunmaatregel komt “in welke vorm dan ook” gaat dit ten koste van een groot percentage van de rijschool ondernemers “percentage is afhankelijk van hoelang dit nog gaat duren”. Maar bij nog 2 maanden zonder steun gokken wij op zo’n 50% en dan met name in de grote steden.  

In het kort een aantal zware problemen die gaan ontstaan als NU niets gebeurd:

  • 75 plussers zitten NU al met een ongeldig rijbewijs omdat er onvoldoende capaciteit is om opfriscursussen cq bijscholing te geven. Dit probleem gaat hand over hand toenemen als straks 50% niet meer bestaat.
  • Daarnaast, een tekort aan instructeurs gaat geheid ook leiden tot een gigantische wachtlijst, daarmee word de economie dramatisch geremd omdat er straks “na de crisis” een opleving gaat komen in de economie en dat voor stages of voor banen een rijbewijs geëist zal gaan worden, dit gaat uiteraard een probleem worden.
  • Tevens zal het halen van een rijbewijs dan (voor de branche geweldig) een stuk duurder gaan worden.
  • Goede instructeurs haken af doordat er meer regels komen die juist leiden tot hogere onkosten, veel stress en bureaucratie opgelegd voor de branche.
  • Hierdoor moeten bevlogen rijinstructeurs lijdzaam toekijken hoe de rijschoolbranche door steeds nieuwe opgelegde eisen en regels feitelijk worden afgebroken.

Wat hebben we nodig: 

  1. Dringend verzoek tot meer toereikend (maatwerk) steunpakket en herstelpakket rijschool branche.
  2. Toetsing partnerinkomen TOZO afschaffen. Daardoor verliest de ondernemer het recht op inkomen.
  3. TVL makkelijker en toegankelijker maken voor de ondernemers. Voor de TVL wordt gerekend met een percentage van 18 % onkosten. Dat zou in verband met de vaste lasten echt omhoog moeten. Leasekosten voor de auto vallen namelijk niet onder de vaste kosten terwijl deze kosten wel gewoon doorgaan. We stellen voor om dit percentage gelijk te trekken aan de kappers namelijk 23 %.
  4. Garantiefonds vanuit de overheid voor eventueel extra lessen of terugbetaling van rijlespakketten.

 

https://www.facebook.com/rijscholen.inactie

https://www.instagram.com/rijscholeninactie/