Republiek: Ja of nee? (Voorstel tot referendum)

Wij (www.democ.nl) willen een referendum organiseren om te zien of Nederland een republiek moet worden met een rechtstreeks gekozen staatshoofd, of een monarchie moet blijven waar het ambt van staatshoofd binnen één familie van ouder op kind wordt doorgegeven. Wij willen Nederland zo de kans te geven om voor de eerste keer in onze geschiedenis hierover een keuze te maken, en zo de democratische staatshervorming op gang te brengen die Nederland broodnodig heeft.

Als Nederlanders omschrijven wij ons land vaak met trots als een democratische rechtsstaat. Wij hechten traditoneel  sterk aan typisch Nederlandse kernwaarden zoals inspraak en medezeggenschap, eerlijkheid, het recht op vrije meningsuiting, en het idee dat iedereen voor de wet gelijk is. Toch kloppen er een aantal dingen niet:

  • De koning heeft immers nog altijd directe invloed op het politieke proces, zonder dat hij hiervoor enige verantwoording aan de volksvertegenwoordiging af hoeft te leggen;
  • Daarnaast wordt de koninkijke familie op grote voet door de Nederlandse staat onderhouden (inclusief het vrijblijvend gebruik van verschillende paleizen in Nederland, de aankoop en het verbouwen van villa's in Nederland, een vakantievilla in Mozambiek, een chalet in Zwitserland, een privéjacht, een privé-747, en nog veel meer) terwijl er nog mensen in Nederland zijn die van voedselbanken gebruik moeten maken om te kunnen eten, mensen die hun hele leven moeten huren omdat zij met geen mogelijkheid een hypotheek kunnen krijgen, en meer voorbeelden van armoede in Nederland - is dit eerlijk?
  • En zo worden er in ons land ook nog demonstranten met enige regelmaat in de cel gegooid enkel omdat zij zich openlijk tegen de koning uitspreken, en op vreedzame (en  vaak ook vrij tamme) manier hun mening over dit onderwerp uitroepen, allemaal omdat wij in de 21ste eeuw nog een volstrekt archaïsche lèse majesté-wet ("majesteitsschennis") hebben die effectief ons democratische recht op vrije meningsuiting beknot, en die met enige regelmaat gebruikt wordt om mensen op te pakken omdat zij een volgens de overheid "ontoelaatbare" mening verkondigen.

Wij geloven dat rechtstreekse democratie (met gekozen bestuurders en staatshoofd) het eerlijkste systeem is om Nederland mee te besturen. Wat wij echter nog veel belangrijker vinden dan onze eigen politieke voorkeur hierin, is dat de keuze tussen monarchie en republiek uiteindelijk aan de Nederlandse kiezer zelf moet zijn, en niét aan de politieke elite.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Voor meer informatie over dit onderwerp: www.democ.nl/democratie

Of neem contact met de ReformPartij op via info@democ.nl