Renovatie wijk de bosberg

Namens de buurt de Essen, de Wilgen, Bosberg, willen wij een reactie indienen op de plannen in de Bosberg. Voor ons staat de verkeersveiligheid van alle buurtbewoners en met name de kinderen voorop!


Wij kunnen de plannen voor de aanpassing van de riolering en verbetering van de hemelwaterafvoer van harte ondersteunen.


Wij vinden het prima dat er meer groen komt maar willen dit niet ten koste laten gaan van de parkeergelegenheid. 6 parkeerplaatsen waar normaal meer dan 32 auto's staan vinden wij onacceptabel. Niet iedereen in heeft de mogelijkheid om op een eigen inrit te parkeren. Hierdoor zijn de bewoners aangewezen op de openbare parkeerplaatsen. Indien sommige parkeerplaatsen dan ook nog gereserveerd worden voor laadpalen tbv elektrische auto’s zijn de mogelijkheden voor parkeren voor de huidige bewoners te beperkt. Er onstaan nu al ooit burenruzies door parkeerproblemen, met nog minder plaatsen zal dit de sfeer niet verbeteren.


Wij vrezen voor de verkeersveiligheid wanneer OVERAL auto’s geparkeerd worden. Op de Essen staan ook een aantal garageboxen waar redelijk wat verkeer van komt. Met de nieuwe aanpassingen wordt hiervan de doorgang naar de garageboxen zeer beperkt.


Wij zijn tegen eenrichtingsverkeer in onze straten. dit creëert meer verkeer, omdat we dan door straten moeten gaan rijden waar we eerst niet eens kwamen. Dit is niet prettig voor de automobilisten maar ook niet voor de buurtbewoners.


Daarnaast vragen wij ons af waar zijn de lantarenpalen zijn gebleven? Deze staan niet op de tekening.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Wijk de bosberg om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...