Regering! Wij zijn het beu!


Beste ministers en staatssecretarissen,

Ons (ik denk dat ik in naam van heel veel mensen van de Belgische bevolking mag spreken) geduld is op en al zeker ons draagvlak is al geruime tijd meer dan overschreden.

Op geen enkel moment luisteren jullie naar de burger. Jullie plaatsen niet-verkozenen op een dik betaald postje m.n. €12 332,08 voor een minister (volgens jullie website).

Hebt u dit bedrag goed gelezen? En waarom moet er zo'n groot bedrag aan jullie uitbetaald worden? Jullie acteren als een bende kleine kleuters die niet met elkaar tot een consensus kunnen komen. En dit enkel en alleen op jullie eigen postje en de daarbij horende te dik betaalde vergoeding, te beschermen.

Jullie blijven het geld halen bij de modale burger. Wij kunnen niet meer blijven geven. Overal snoepen jullie geld van ons af of besparen jullie. Zolang jullie er maar niet teveel (5%) aan moeten bijdragen.

Alle prijzen schieten als een raket de lucht in. Maar ja, jullie gaan er geen boterham minder door eten.

Op meerdere manieren incasseren jullie geld op zaken waar reeds belastingen op betaald zijn, cfr. erfenis van een overleden persoon.

En waarom zou het geld dat een werknemer maandelijks moet bijdragen voor zijn pensioen niet op een aparte rekening kunnen geplaatst worden zodat de persoon dan ook effectief een deftig pensioen heeft en als hij vroeger komt te overlijden dan hebben de nabestaanden alvast toch iets van datgene waar de persoon al die jaren gewerkt heeft en dan zijn er ook geen schrijnende taferelen van wie gaat de uitvaart bekostigen.

Wie kan vandaag de dag nog een eigen huis kopen. Huurprijzen zijn bijna net zo hoog als wat je aan een afbetaling zou betalen, maar de burger moet eerst een grote spaarpot hebben om een huis te kunnen kopen.

We zwijgen dan nog maar van de brandstofprijzen die de pan uit swingen. Jullie incasseren zoveel enorme bedragen via de accijnzen en BTW.

Hoe kunnen jullie onze belangen nog behartigen en hoe kunnen wij jullie nog vertrouwen als jullie enkel voor jullie eigen gewin gaan?

Bij deze wil ik dan ook de bevolking oproepen om vreedzaam op straat te komen op 5/11/2021. En indien nodig komen we meermaals op straat. Want dat er iets moet veranderen staat buiten kijf.

Het wordt tijd dat jullie naar de burger beginnen te luisteren.Wie wil meedoen kan via onderstaande link aangeven mee te doen:
Gelieve dit bericht ook massaal te delen als we iets aan het huidige beleid willen veranderen.

Wie enkel de petitie wil tekenen, kan dat ook gerust!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Thierry om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...