Referendum: Wietitie

Wij willen een landelijk referendum organiseren om eens en voor altijd de legaliteit van cannabis in ons land te bepalen.

Wij vinden dat het huidige gedoogbeleid de dagelijkse realiteit niet dekt: Op dit moment is cannabis immers officieel bij wet verboden in Nederland, maar toch mag men het gewoon gebruiken, wat volstrekt onlogisch,  contraproductief en hypocriet is. Het kan niet zijn dat een middel tegelijkertijd legaal en verboden is, toch is dat precies wat het gedoogbeleid doet. De ReformPartij vindt dat het tijd wordt dat Nederland voor duidelijkheid kiest:

Óf cannabis wordt legaal, óf het wordt verboden - maar niet meer halfslachtig "gedogen". Wat is het nut van een wet als de politiek zelf aangeeft dat het je vrij staat om deze naar eigen inzicht te negeren?  Hoe kan het ook zijn dat het oké is om een kleine hoeveelheid wiet voor eigen gebruik in je bezit te hebben, maar tegelijk is de productie en verkoop ervan verboden? Die wiet is immers ook ergens vandaan gekomen. Ook vinden wij het niet logisch dat een bekend verdovend middel als tabak wel geheel legaal te verkrijgen is, maar aan cannabis zijn nog altijd speciale voorwaarden verbonden.

Wat betreft de uitkomst van dit referendum geven wij er de voorkeur aan dat cannabis wettelijk met tabak wordt gelijkgesteld - wat dus de legalisatie van cannabis inhoudt. Op deze manier kunnen wij de praktische realiteit van het gedoogbeleid in stand houden, zonder echter de scheve situatie dat het officieel verboden is, maar toch ook officieel wordt toegestaan, en alle negatieve consequenties die het resultaat zijn van deze kromme realiteit.

Natuurlijk kunnen wij aan het gebruik van zowel tabak als cannabis speciale voorwaarden stellen, zoals een rookverbod in overheidsgebouwen en in de omgeving van kinderen of zwangere vrouwen, wij pleiten er alleen voor dat tabak en cannabis op dezelfde manier door de wet worden behandelt, aangezien de huidige regeling kant noch wal raakt.

Daarom stellen wij een eenvoudig referendum voor, met bijvoorbeeld de volgende vraag (let op dat dit slechts een voorbeeld is!):

Ik wil dat:
Keuze 1: Cannabis in Nederland  geheel legaal wordt.
Keuze 2: Cannabis in Nederland geheel verboden wordt.
Keuze 3:  Dat het huidige gedoogbeleid (tegelijk legaal en illegaal) in stand gehouden wordt.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Voor meer informatie over dit onderwerp: www.democ.nl/cannabis

Neem contact op met de auteur van deze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Erik Schrama toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.