Referendum: Stop het uithollen van de oudedagvoorzieningen

Oproep aan alle Nederlanders, signeer deze petitie t.b.v. hat aanvragen van een referendum.

Plaats: Het Kabinet, 2de kamer in den Haag.

Terugdraaien van de jeugdwerkeloosheid, door ouderen hun oude rechten terug te laten krijgen.

Met 65 jaar met pensioen kunnen en op dezelfde leeftijd iedereen AOW ontvangen.

Wist u al dat we weer belazerd worden door de overheid. Het is tijd om U, de bonden en welwillende politiek partijen (ook welwillende partijleden van het zittende kabinet) bij elkaar te krijgen, nu ingrijpen voor de jongeren onder ons is hoog nodig.

Heb je geen of een klein pensioen, dan ben je verplicht om door te werken tot, langer dan je 67ste jaar.
Met dank aan Agnes Jongerius van het FNV (werkt thans bij Europese Commissie) die zorgde dat je pas met 67 met pensioen kan gaan. Met dank aan Jette Kleinsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die dit allemaal voor elkaar heeft gekregen, met dank aan het CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum, die gezorgd heeft dat de premies voor de Pensioenen omlaag gaan en de jeugdigen onder ons 15 % minder pensioen opbouwen dan voorheen. Met dank aan de pensioenfondsen die 1400 miljard euro in de reserves hebben, die 70 miljard euro per jaar aan premie-inkomsten krijgen en maar 28 miljard euro per jaar hoeven uit te keren. Ze nemen ons in de maling door niet te indexeren op de pensioenen, door ons te hoge rekenrentes voor te houden en te lage dekkingsgraadcijfers af te geven. Kunt u rekenen?

AOW-leeftijd berekenen

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.
Definitieve AOW-leeftijd

Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de gemiddelde levensverwachting die het CBS berekent. Hierdoor kan de AOW-leeftijd sneller stijgen. Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over 5 jaar de AOW-leeftijd is.

De afgelopen eeuw zijn Nederlanders namelijk steeds ouder geworden. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet.
Uw situatie

Vul uw geboortedatum in om te zien wanneer u recht heeft op AOW. Bent u geboren op of na 1 januari 1955, dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. U weet 5 jaar van te voren wat uw definitieve AOW-leeftijd wordt.

T.o.v. mijzelf en iemand anders die nu 30 is, als voorbeeld: In 2022 ben ik 67 en 3 maanden wanneer ik mijn AOW uitkering krijg. Iemand die nu 30 jaar is, krijgt in 2056 op 71 jaar zijn of haar AOW. De gemiddelde leeftijd is dan volgens de levensverwachtingen 2 jaar en 9 maanden gestegen. Weer een reken leugen, dat dit in 34 jaar zo hoog gestegen is. Hoe hoog de levensverwachtingen zijn staat er niet bij, is dat 80 of 90 jaar dat we gemiddeld oud worden? Een ongelooflijke leugenachtige truck.

 
 

De overheid geeft geen leeftijd op per levensverwachting, dat doet wel het SVB, kijk maar: iemand die nu 30 jaar oud is krijgt op zijn 71ste jaar pas AOW.

Ga naar:http://www.svb.nl/…/nl/…/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

of ga naar:

 
U kunt uw AOW-leeftijd berekenen op Rijksoverheid.nl.
rijksoverheid.nl
 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Willem Heijdacker toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...