Red Reesinghe

Wij willen met deze petitie het bestuur overtuigen dat Reesinghe als feitelijk landbouwgebied moet bewaard worden en dat de Maldegemnaars er geen verkavelingen willen. Wij willen het gebied definitief behouden zoals het is: prachtige dreven, mooie uitzichten, inspirerende mozaïeken van landbouw en natuur.

luchtfoto-ruimere_omgeving-zomer2018_met_markering-geopunt_kopie.jpeg

Het gebied ten westen en noordwesten van Reesinghe in Maldegem (in het rode kader) is vandaag een mozaïek van landbouwgronden en waardevolle natuurelementen zoals dreven met beuken. Delen van dit gebied staat ingekleurd op de Vlaamse biologische waarderingskaart als biologisch waardevol. Maar juridisch is het nog steeds een woonuitbreidingsgebied.

Reesinghe_ooit.jpg

Samen met omwonenden en sympathisanten ijvert Groen Maldegem al meer dan 20 jaar (!) om dit waardevolle groene gebied definitief om te zetten in gemengd landbouw- en natuurgebied. Meerdere petities en acties werden al op poten gezet in die vele jaren. En het was ei zo na gelukt. In het vorige bestuur was er een akkoord en liep er een procedure om het gebied definitief om te zetten naar landbouwgebied met waardevolle natuurelementen.

reesinghe2.jpg

Maldegem scoort slecht in Vlaanderen als het op behoud van open ruimte aankomt. Een uitdaging uit de omgevingsanalyse bij het meerjarenplan is dan ook om overtollige woonuitbreidingsgebieden tot bouwvrij agrarisch gebied om te zetten. Reesinghe is daar bij uitstek een zeer waardevol gebied van. Maldegem beschikt over meer dan voldoende woningruimte zodat het dit woonuitbreidingsgebied niet moet aansnijden.

Droogte is overal in Vlaanderen en zeker de laatste jaren een groot probleem aan het worden. Een betonstop is een van de maatregelen die al genomen is in Vlaanderen, zodat water in natuurlijke bodems kan dringen. Het is dan ook maar normaal dat ook in Maldegem een betonstop wordt nageleefd.

Reesinghe_foto_kopie.jpeg

Het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) dat Reesinghe definitief zou omzetten tot landbouw- en natuurgebied werd echter door het huidige bestuur stopgezet. Na meer dan 20 jaar vrezen we nu dat de strijd om dit waardevolle gebied te behouden van vooraf aan moet starten. En we vrezen nog meer dat de plannen om Reesinghe te verkavelen al klaarliggen. Dit is misschien goed nieuws voor speculanten, betonboeren en kapitaalkrachtigen, maar niet voor de vele Maldegemnaars.

Reesinghe_adv.jpg

De dreven, bosjes en akkers bij Reesinghe zijn een bijzonder aangename en mooie omgeving en zorgen er mee voor dat Maldegem een landelijke gemeente blijft. Je kunt er heerlijk wandelen, joggen, de hond uitlaten, … In de corona-crisisperiode merkten we dat vele Maldegemnaars deze groene long van Maldegem (her)ontdekten.

Wij willen met deze petitie het bestuur overtuigen dat Reesinghe als feitelijk landbouwgebied moet bewaard worden en dat de Maldegemnaars er geen verkavelingen willen. Wij willen het gebied definitief behouden zoals het is: prachtige dreven, mooie uitzichten, inspirerende mozaïeken van landbouw en natuur.

 

Bezoek onze pagina op Facebook "Red Reesinghe"

https://www.facebook.com/Red-Reesinghe-108160940926417/

of vervoeg onze vriendengroep "Vrienden van Reesinghe"

https://www.facebook.com/groups/557491881601571/

en deel deze boodschap!

 

 

 


Peter Timmerman actie Red Reesinghe    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Peter Timmerman actie Red Reesinghe om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...