RedBethelkerkBarendrecht - - Red de Bethelkerk Barendrecht

Bethelkerk-1-300x280.jpgRed de Bethelkerk Barendrecht !

Er worden 2 PKN kerken te koop gezet in Barendrecht, namelijk de Triomfatorkerk en de Bethelkerk. De verkoop van de laatste is het moeilijkst.  De Bethelkerk is een gezichtsbepalend monument voor Barendrecht centrum. Wie zal dit gebouw niet missen als het met de grond is gelijk gemaakt !

Doel: Het primaire doel van deze petitie is het voorkomen van het slopen van de Bethelkerk Barendrecht  !                                                                                                                                                                                                

Voorbeelden Red de Bethelkerk Barendrecht:

1. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht staakt haar verkoopactiviteiten.
2. De Bethelkerk wordt verkocht aan een ander kerkgenootschap en de PKN kan het gebouw blijven gebruiken.
3. De Bethelkerk wordt (gedeeltelijk) verkocht aan de burgelijke gemeente Barendrecht en de PKN kan het gebouw blijven gebruiken. Plan voorkeurslocatie herhuisvesting 't Trefpunt wordt meegenomen als een optie, moet wel kritisch worden gevolgd.
4. De leden en sympatisanten van de Bethelkerk Barendrecht doneren 800.000 EURO in 2018 en de Algemene Kerkenraad staakt haar verkoopactiviteiten.

Typen ondertekenaars:

1. Inwoners van Barendrecht die de Bethelkerk willen behouden als monumentaal en gezichtsbepalend gebouw in het centrum van Barendrecht.

2. Inwoners van Barendrecht die de Bethelkerk willen behouden als plaats voor het houden van PKN Kerkdiensten.

3. Inwoners van Barendrecht die de Bethelkerk willen behouden voor het houden van een Christelijke samenkomsten, van welke origine dan ook.

4. Voormalige inwoners van Barendrecht en symphatisanten.

 

11-03-2018: Toegevoegd aan het voorstel gedaan in 2017: Bijgebouwen komen ook in handen van de burgelijke gemeente Barendrecht. De burgelijke gemeente koop voor een bedrag van 1.100.000 euro op:  de bijgebouwen en de grond van de bijgebouwen, de parkeerplaatsen aan de voorzijde, naast en achter de Bethelkerk, de kerktoren voor het totaal bedrag van 1.100.000 euro. De kerkzaal blijft in handen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De bedragen zijn indicatief. Andere oplossingen en financiele constructies die beter zijn, juichen we toe.

Bemoedigend bericht !

Haagse Bethelkerk niet gesloopt: 'Een icoon blijft behouden'

De Bethelkerk aan de Händellaan in Den Haag hoeft niet te worden gesloopt.
Buurtbewoners en een projectontwikkelaar zijn er toch in geslaagd om een financieel
haalbaar plan te maken waarmee het gebouw kan blijven staan, schrijft
wethouder Joris Wijsmuller (HSP) aan de gemeenteraad.

In de kerk komen maatschappelijke activiteiten voor de buurt.
Naast de kerk zijn vijftien a zestien appartementen gepland.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3576662/Haagse-Bethelkerk-niet-gesloopt-Een-icoon-blijft-behouden

 

Voorstel gedaan in 2017:

Ik heb het volgende voorstel. Dit voorstel  wil ik in een petitie omzetten. De gemeente Barendrecht koopt de parkeerplaatsen  van de Bethelkerk voor een bedrag van 650.000 euro. De gemeente Barendrecht koopt verder de toren van de Bethelkerk voor 450.000 euro en zij neemt ook het onderhoud voor haar rekening. In de toren van de Bethelkerk kan de gemeente Barendrecht een carillon (klokkenspel) ophangen en op feestelijke dagen kan de gemeente het carilllon laten spelen. Verder kan de gemeente de kerkklokken gebruiken in geval van calamiteiten. (Denk  ook aan de situatie waarbij de mobiele netwerken uitvallen). Totaal betaald de gemeente Barendrecht 1.100.000 euro aan de PGB. Als het PGB bestuur binnen 15 jaar de Bethelkerk alsnog te koop wil aanbieden, kan dit alleen aan de gemeente Barendrecht voor 350.000 euro. De burgelijke gemeente kan de grond dan met winst verkopen. Indien de PGB beslist binnen 15 jaar de Bethelkerk te willen behouden als kerk, dan betaalt ze 450.000 euro aan de burgelijke gemeente Barendrecht. De toren en de parkeerplaatsen blijven in dat geval het eigendom van de burgelijke gemeente Barendrecht. Uiterlijk op het moment dat de 15 jaar zijn verstrekken na het overeengekomen contract betaalt het PKN bestuur aan de burgelijke gemeente Barendrecht per direct 450.000 euro om verder gebruik te kunnen blijven maken van de Bethelkerk. Doet het PKN bestuur dit niet dan krijgt zij per omgaande 350.000 euro gestort van de burgelijke gemeente Barendrecht en de burgelijke gemeente Barendrecht is op dat moment volledig eigenaar van de Bethelkerk en de burgelijke gemeente Barendrecht kan dan zelfstandig beslissen wat ze met de kerk en de grond gaat doen.                                                                                                                                                                                              Het burgerinitiatief is bedoeld om inwoners en anderen de kans te geven zelf een voorstel aan de gemeenteraad van Barendrecht te doen.

De Bethelkerk heeft een gemeentelijke monumentenstatus en de burgelijke gemeente Barendrecht heeft dan ook verplichtingen. Op dit moment betaalt de gemeente Barendrecht geen euro voor de monumentenstatus van de Bethelkerk.     

Ik dien een petitie in bij de gemeente Barendrecht, gezien zij verplichtingen heeft met betrekking tot de Bethelkerk. Ik vraag de Barendrechtse gemeenteraad om dit voorstel voor te leggen aan B&W en het B&W tevens te adviseren om dit voorstel te  bespreken met de Algemene Kerkenraad van de PGB.

U kunt online uw handtekening geven voor deze actie. Deel de petitie via mail of facebook of andere sociale media met bekenden.