Red Nova Machelen van de sloop

Het Novacomplex (in 1830 Machelen) dreigt plaats te moeten ruimen voor een vastgoedproject

Nova_complex4.jpg

Volgens de eigenaars, de vzw Parochiale Werken en de Kerkfabriek St-Gertrudis, behoort een zaaluitbating niet langer tot de kerntaken van een parochie. 
Zij willen de Nova slopen en vervangen door onder meer wooneenheden.
Het complex heeft een grote erfgoedwaarde en is uitermate relevant voor de Machelse gemeenschap. De plannen van de eigenaars zullen het sociale weefsel danig aantasten.

Centen worden blijkbaar belangrijker dan mensen verenigen!

Het Novacomplex wordt uitgebaat door een onafhankelijke VZW, die de zalen voortdurend heeft aangepast aan de tijdsgeest. Zij doet dat sedert jaren op een zelfbedruipende manier en wil dat ook in de toekomst blijven doen.

De Nova heeft vele troeven:

  • De feestzaal met de aanpalende professionele keuken, is een ontmoetingscentrum voor alle Machelaars. Ze is via een lift toegankelijk voor minder mobiele personen.
  • De bioscoopzaal (550 plaatsen) werd omgevormd werd tot een fraaie concertzaal met een uitmuntende akoestiek. Het is onder meer de thuisbasis van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia voor haar wekelijkse repetities en haar concerten.
  • De aanvankelijk kleine herberg werd na meerdere verbouwingen een gezellige, hedendaagse taverne. Ook de sanitaire voorzieningen werden grondig vernieuwd.
  • De voormalige CM-bureaus werden verleden jaar omgebouwd tot twee multifunctionele zalen (“Cosyns” en “Foyer”), die zeer in trek zijn voor vergaderingen, cursussen en kleinere feesten.

Nova_concertzaal4.jpgTal van verenigingen, zowel parochiale als andere, hebben nu een onderkomen in de Nova. Verenigingen en scholen uit Machelen en omstreken organiseren in de concertzaal shows die steevast volle zalen trekken, of ze gebruiken de zalen voor feestjes, eetfestijnen of vergaderingen.

Het complex staat borg voor een bloeiend sociaal leven in het dorpscentrum, met ruim 400 manifestaties per jaar. Nagenoeg elke dag wordt minstens één van de zalen gebruikt.

Verenigingen en gebruikers trekken na vruchteloos overleg aan de alarmbel en willen met jullie steun het complex redden van de sloop.

Meer informatie vind je op:


Comité "Red Nova Machelen"    Neem contact op met de schrijver van de petitie