Red het Stinzenbos


image001.jpegOns monumentale Stinzenbos in Bakkum is in gevaar.

Wat is er aan de hand?

Onze basisschool Cunera is sterk verouderd en barst uit zijn voegen. Nieuwbouw is noodzakelijk en daarnaast wil de gemeente de Cunera ombouwen tot een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is naast een school ook voor- en naschoolse opvang plus kinderdagverblijf. Er zijn twee potentiële locaties: de Vondelstraat en de Winklerlaan of verdeeld over beide en de keuze wordt binnenkort gemaakt.

Als het totale IKC op de Winklerlaan komt kan dat alleen als een deel van het Stinzenbos tegen de vlakte gaat. Er is namelijk onvoldoende ruimte voor al deze kinderen en de wegen gaan vollopen. De politieke partij Lokaal Vitaal wil daarom zelfs een drukke weg door het bos leggen.

Het Stinzenbos dateert uit de 17de eeuw en herbergt zeldzame planten en dieren die alleen hier in onze provincie voorkomen. Na jaren verlies van groen in Bakkum dreigt nu ook het laatste stuk bos te verdwijnen.

Daarom starten wij een burgerinitiatief om het Stinzenbos te beschermen en te laten zoals het nu is.

Daarom vragen wij uw hulp. Want hoe meer mensen ons initiatief steunen, hoe sterker het signaal dat we af kunnen geven aan de politiek.

Bent u eens dat we het Stinzenbos moeten beschermen, onderteken dan deze petitie.


Initiatiefgroep Red het Stinzenbos    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Initiatiefgroep Red het Stinzenbos om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...