Red het politiemuseum te Etterbeek

Onlangs kwam in de pers de erbarmelijke en betreurenswaardige toestand van het Museum van de Politie, gevestigd in Etterbeek, ter sprake.

Ter herinnering: dit museum is de erfgenaam van het Museum van de Rijkswacht en besteedt, sedert de hervorming van de politiediensten in 2001, aandacht aan de geschiedenis van àlle vroegere en huidige Belgische politiediensten.

De collecties van het Museum van de Politie behoren waarschijnlijk tot de rijkste ter wereld en vertegenwoordigen een belangrijk geschiedkundig en technisch erfgoed.

Sinds enige jaren lijdt het Museum echter onder een gebrek aan interesse en is de situatie momenteel kritiek : er is geen personeel voorzien dat zich specifiek met het beheer van het museum bezighoudt, de collecties zijn in een onbeschrijfelijke staat van wanorde en gedeeltes van de gebouwen zijn volledig verkommerd. Als gevolg daarvan wordt de toegang voor het grote publiek meer en meer beperkt, is er een trage maar hoogstwaarschijnlijk onomkeerbare aftakeling van bepaalde voorwerpen (voertuigen, …), raken de reserves en voorraden versnipperd (in het museum, in de kazerne de Witte de Haelen, in het depot van Neerhespen).

Daarnaast moet men vaststellen dat de conservator van het Museum, doctor in de Geschiedenis, zijn overplaatsing aangevraagd heeft. Dit ten gevolge van het gebrek aan werkingsuren en -middelen die onontbeerlijk zijn voor een goede werking van het Museum.

We kunnen niet ongevoelig blijven voor dit gebrek aan interesse dat vroeg of laat tot de vernietiging of verdeling van deze onvervangbare collecties zal leiden.

We vragen daarom aan Mevrouw Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de Federale Politie, om ervoor te zorgen dat het Museum opnieuw over personeel kan beschikken, dat zich uitsluitend kan bezighouden met de werking en het beheer van het Museum.

We vragen aan Mijnheer Jan Jambon, Vice-Premier en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, om het Museum van de Politie een aanvaardbaar werkingsbudget toe te kennen, en ervoor te zorgen dat dit Museum over gebouwen kan beschikken die in goede toestand verkeren.