Red Het Harmoniepark

GEEN BETON OP ONS GAZON!

 

De stad Antwerpen heeft plannen om een stuk van het Harmoniepark van groene zone om te vormen naar bouwzone en het gebouwtje aangrenzend waar nu het materiaal van de groendienst is om te vormen van gemeenschapszone naar bouwzone.

Het doel van deze wijzigingen is om op deze twee aan elkaar grenzende percelen appartementsgebouwen te plaatsen tot 5 verdiepingen hoog.

Dit project is een deel van het RUP Provinciehuis-Harmonie dat binnenkort ter goedkeuring in de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De koppeling van het plan Provinciehuis en Harmonie is ongelukkig want het gaat om twee volledig verschillende projecten.

 

Het Harmoniepark is een van de drukst bezochte parken in Antwerpen centrum. 
Het wordt dagelijks gebruikt door spelende kinderen uit de buurt van verschillende culturen en religies.
Er is geen alternatief speelterrein in de buurt. Het Albertpark is geen alternatief omwille van de levensgevaarlijke verkeersassen.
Dit deel van het park wordt ook gebruikt door het wijkcomité Harmoniewijk VZW voor het inrichten van tal van activiteiten voor de buurt, zoals een kerstmarkt, zomer en winterfeest, een burendag, een bloemendag, een kerstboomverkoop enz. welke bijdragen tot de samenhorigheid van de buurt.

Het voorlopig vastgesteld RUP “Provinciehuis-Harmonie” maakt een einde aan de parkbestemming, het groene karakter, dat dit deel van het park verleent aan de Harmoniewijk en de bestaande ontmoetingsplaats voor de buurt.

Er is een bezwaarschrift ingediend om te vragen de bestaande toestand te willen bestendigen. 
Meer dan 250 omwonenden hebben het bewaarschrift ondertekend, waaronder ook de directie van het Eeuwfeestkliniek, dat benadrukt dat het park integraal moet worden behouden omwille van het therapeutisch nut van een groene long in het hart van de stad, directeurs van rust en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven ….
Wij hebben de steun van de districtschepenen en van de wijkcomités Harmonie en Klein Antwerpen.

HELP MEE DIT STUKJE GROEN ONBEBOUWD TE LATEN. Elke handtekening is belangrijk.