Red de Parasol!

Aan de gemeenteraad van de Gemeente Veldhoven: 

Educatief Centrum De Parasol heeft naast een educatieve, ook een sterke sociale functie in het leven van Veldhovenaren. Oudere mensen blijven langer actief en gezond met beweging, creativiteit of het leren van talen, mensen uit een ander land integreren makkelijker met Nederlanders, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar. 

Als mensen uit Veldhoven en de omliggende gemeenten zouden wij het een groot verlies vinden als een instituut als De Parasol verloren zou gaan. We vragen u dan ook het intrekken van de subsidie te heroverwegen, zodat deze instelling door kan gaan met het uitvoeren van zowel educatieve als sociale activiteiten, die de mensen uit de omgeving ten goede komen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ellen Meijer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...