Red de Diepe Straten en de open kouter

Er werd opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend door ODM (Ontginningen DeMets) voor verdere leemontginning in Ter Duyst te Ninove.

De aanvraag bestaat uit:

- ontginning van de resterende leem (ongeveer 3ha, 10 m diep) op percelen die grenzen aan een beschermde holle weg, de Diepe Straten;

- opvulling van de reeds ontgonnen putten (voornamelijk tijdens jaren '80 en '90) met aangevoerde grond;

- bebossen van de opgevulde putten waarbij 7 van de 10ha privaat bos wordt;

- de aanleg van een "tijdelijke werfweg" van meer dan één kilometer over een boomgaard, buurtweg en akkers.

Praktisch gezien betekent dit bijna 1 miljoen m³ grondverzet. Indien dit op 10 jaar wordt gerealiseerd en 200 dagen per jaar wordt gewerkt, komt dit neer op 50 vrachtbewegingen per dag oftewel om de 8 minuten.

Waarom zijn we hiertegen gekant?

- de holle weg, de Diepe Straten, is een zeer kwetsbaar gebied en een beschermd landschap. Ontginnen tot op 10m van deze holle weg, druist in tegen het idee van een "beschermd landschap" en heeft een zeer negatieve invloed op fauna en flora;

- met de bestaande putten is er gedurende de laatste 20 jaar quasi niets gebeurd. In feite is de spontane verbossing dus al lang gestart. Nu eerst alles rooien, de putten opvullen en dan een bos aanleggen is niet noodzakelijk en schadelijk.Dit gebied kan perfect een recreatiegebied met natuur worden zonder de putten op te vullen en dan is het bijhorende transport niet nodig. Een win-win voor de omwonenden, recreanten en de natuur;

- mobiliteit en verkeersveiligheid zijn grote knelpunten in dit dossier, al jarenlang worden nieuwe tracés door de aanvrager verzonnen, maar de hinder blijft. 60.000 30-tonner vrachtwagens kunnen deze wegen niet aan. Bovendien moet er 3x een fietspad worden gekruist én moeten deze steeds aan scholen voorbij rijden. Extra gevaar dus;

- de jarenlange hinder en overlast voor omwonenden en iedereen die wel eens gaat wandelen/fietsen/paardrijde in de Diepe Straten en het omliggende gebied is onaanvaardbaar.

Dit voorliggend project is megalomaan en er bestaat hiervoor gewoonweg geen geschikt aan- en afvoertracé. De vergunningsaanvraag dient dan ook te worden afgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Ninove.

Wij willen een leefbare omgeving!

Nog tot 10 september kan deze petitie worden ondertekend.

Meer info? Via Facebook: https://www.facebook.com/groups/736416706464836/

Of www.reddediepestraten.be


Buurtcomité Red De Diepe Straten    Neem contact op met de schrijver van de petitie