Red 4000m² bos aan De Sterre

----- Red 4000m² bos aan De Sterre! --------------------


De UGent wil een nieuwe studentenhome bouwen op campus De Sterre waar nu… 4176 m² bos is! Ondanks negatief advies en bezwaren van buurtbewoners, heeft de provincie de omgevingsvergunning goedgekeurd. 


Als we niet snel handelen (= beroep aantekenen voor 18 september), wordt dus meer dan 4000 m² waardevol oud bos opgeofferd voor de bouw van een studentenhome op campus De Sterre (De Pintelaan, Gent)!


De feiten:

 • Het Agentschap Natuur en Bos gaf een ongunstig advies aan de omgevingsvergunning. Het ANB oordeelt dat er voldoende bouwmogelijkheden zijn elders op de campus en dat de ontbossing dus vermijdbare schade zou toebrengen. Dit advies is bindend, maar werd door de provincie naast zich neergelegd.

 • Het bos aan de De Pintelaan is een van de acht ‘groenassen’ die Gent klimaatbestendig moeten maken. In zijn ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ zegt het Gentse stadsbestuur dat de as aan de De Pintelaan nog moet worden versterkt. Het kappen van een groot perceel bos staat dan ook haaks op deze visie.

 • De UGent heeft een ‘Biodiversiteitsplan 2020-2030’ waarin ze stelt een voorbeeldfunctie te willen vervullen door het groen en de biodiversiteit op haar terreinen te behouden en te versterken.
  De UGent gaat dus in tegen haar eigen doelstellingen.

 • Bovendien ontdekte de UGent onderzoeksgroep Labo voor Bos en Natuur dat verhoudingsgewijs kleine bossen meer koolstof in de bodem opslaan en meer ecosysteemdiensten per oppervlakte-eenheid leveren. "Het is dan ook erg belangrijk ze te koesteren en er zelfs bij te planten."
  De UGent negeert eveneens haar eigen onderzoeksresultaten.

 • Het gerooide bos wordt gecompenseerdin Zottegem en Lubbeek! En ja, ook met een veel kleiner bos op de campus zelf - nota bene naast het te rooien bos, maar dat nieuwe bos zal pas na ±50 jaar dezelfde boskwaliteit kunnen bieden aan de omgeving...

 • Het kappen van het bos is ook niet in lijn met het 'Groenstructuurplan' van Gent: “De groennorm bepaalt dat er voor elke inwoner van de stad Gent binnen een wandelafstand van 400 meter minstens 10 m² groen aanwezig moet zijn in een park dat minstens 1 ha groot is.”
  Dat is in de Gentse wijk Stationsbuurt-Zuid allesbehalve het geval.


Overtuigd? Teken onze petitie.
... Het opgegeven e-mailadres wordt sowieso niet in de handtekeningenlijst getoond, maar gebruikt om je desgewenst op de hoogte te houden.
... Na het ondertekenen, krijg je een e-mail die je moet bevestigen. Dan telt jouw stem!


Wat kan je doen?

 1. Teken de petitie en steun zo onze actie. Maak duidelijk dat het vernietigen van zo’n waardevolle stadslong niet zomaar kan: nefast voor het ecosysteem, flora, fauna en burger!

 2. Verspreid! Deel de petitie: via Facebook,  retweet dit Twitter-bericht, Hoppler of ander buurtnetwerk, mail, tijdens het praatje bij de slager of aan de schoolpoort…
  En volg onze Facebookpagina!

 3. Woon je in de buurt en wil je meehelpen? Geef ons een seintje!

 

De pers  pikt onze actie op:

De Gentenaar
De Morgen
HLN
Radio 1 - De Ochtend (vanaf 2:44:00)
VRT nieuws
VRT nieuws laat (vanaf 21:30)
AVS 7 september 2021

 

Meer informatie:
4.000 vierkante meter bos gerooid voor studentenhomes: “Hiermee gaat de provincie in tegen haar eigen richtlijnen” (krantenartikel)

De Kijk van Kurt: “Ademen in Zottegem en Lubbeek” (krantenartikel)

Besluit van 29 juli 2021

Het omgevingsvergunningsdossier in het omgevingsloket (ref. OMV_2020165264)

 

Sfeerfoto's

IMG_66401.jpg

IMG_6641.jpg


IMG_66431.jpg

IMG_6646.jpg

IMG_66371.jpg

 

 

IMG_6638.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Actiecomité De Sterre alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...