rechtvaardigheid voor 60+ weduwe`n & weduwnaars in de IOW

Ouderen 60+ kunnen na de wettelijke ww periode,aanspraak maken op de IOW.

Echter weduwen en weduwnaars,die (helaas)een nabestaandenpensioen ontvangen,worden indien ze gebruik moeten maken van de I.O.W. ,gekort.

En wel het gehele ontvangen nabestaandenpensioen,dit vanuit de participatiewet.

Deze zeer onrechtvaardige wetsregel treft alleen weduwnaars en weduwen die aanspraak kunnen maken op de I.O.W. ongeveer 30 a 40.000 mensen.

Via deze petitie wil ik minimaal 40.000 handtekeningen ophalen zodat ik deze petitie als burgerinitiatief kan indienen bij de overheid,om zo te bewerkstelligen dat deze onrechtvaardig artikel wordt gewijzigd in de participatiewet.

Samen met uw handtekening ,kunnen we proberen om dit onrechtvaardig wetsartikel te veranderen. Dank u wel.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik piet de haas om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...