Behoud volwaardige rechtbank Zutphen

Zutphen Justitiestad dreigt de volwaardige rechtbank te verliezen. Laat je horen en teken deze petitie ook!

Waarom?

De rechtbank is uitermate belangrijk: niet alleen voor het imago Zutphen Justitiestad, maar vooral vanwege de (in)directe werkgelegenheid die een rechtbank met zich mee brengt. De afgelopen jaren zijn al vele justitiediensten verdwenen en beloofde de Minister dat Zutphen kon rekenen op behoud van de volwaardige rechtbank. 

Zutphen is kwetsbaar: gelegen aan de rand van krimpregio De Achterhoek met veel langdurige werkeloosheid (in 2015 is 22,8% van de bevolking uitkeringsgerechtigd). In onze samenleving dreigt een steeds grotere tweedeling: een smalle hoogopgeleide bovenlaag met daarnaast een brede kansarme onderlaag. Met het sluiten van de rechtbank verdwijnen 300 medewerkers uit Zutphen. De rechtbank zorgt voor werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, indirecte werkgelegenheid en actieve bewoners die bijvoorbeeld onze verenigingen besturen. Onmisbaar voor Zutphen!

 
 
Onze oproep aan de Minister

Wij vinden dat de juiste rekensom gemaakt moet worden: niet alleen de begroting van het Ministerie van Justitie moet meewegen, maar ook de indirecte effecten van dit besluit op de gemeenschap in Zutphen. Het kabinet heeft de Achterhoek officieel benoemd tot krimpregio. Dit betekent dat het kabinet inziet dat actie nodig is. Consequent daarmee zou zijn: behouden van overheidswerkgelegenheid in de regio en dus het behouden van de volwaardige rechtbank in Zutphen.

 

Deze petitie is een initiatief van de Afdeling GroenLinks Zutphen&Warnsveld.

Van harte ondersteund door:

Afdeling SP Zutphen&Warsnveld

Afdeling PvdA Zutphen&Warnsveld

Afdeling D66 Zutphen&Warnveld

Afdeling CDA Zutphen&Warnsveld