Provinciale staten verkiezingen dienen over de provincies te gaan en niet gekaapt te worden door grote landelijke partijen

Provinciale staten verkiezingen dienen over de provincies te gaan en niet gekaapt te worden door grote landelijke partijen, landelijke kopstukken die niet verkiesbaar zijn dienen zich terug houdend op te stellen tijdens provinciale staten verkiezingen omdat het niet om deze politici gaat maar om lokale vertegenwoordigers.  Tevens roepen wij alle media op om geen extra aandacht te geven aan niet verkiesbare politici tijdens de provincialestaten verkieizngen. 


Marc van Rooij 50PLUS Partij    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Marc van Rooij 50PLUS Partij om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...