Protest Bezuiniging Jongerenwerk Gemeente Heumen

Onlangs heeft gemeente Heumen bekend gemaakt dat ze gaan bezuinigen.

Het is duidelijk geworden dat ze gaan bezuinigen op jongerencentrum de SJeM in Malden en jongerencentrum het OJé in Overasselt.

Dat betekent dat jongerenwerkster S. Verburg per 1 januari al haar uren kwijt raakt in de accomodaties.

Jongerenwerker L. Schinkel daarentegen behoudt wel al zijn uren, maar  moet nu meer
gaan doen in dezelfde uren, aangezien S. Verburg een aantal  taken niet
meer uitvoert.

JC de SjeM,  JC het Ojé en het jongerenopbouwwerk in de gemeente Heumen zullen nu dus onder L. 
Schinkel’s taken vallen. Met jongerenopbouwwerk wordt bedoeld dat de 
buurt en jongeren samen worden gebracht om zo een betere samenleving te
vormen.

Voor de vrijwilligers in JC de SjeM en JC het OJé betekent dit dat er geen tijd meer is voor persoonlijke ondersteuning.

L. Schinkel zal daar geen tijd meer voor hebben, door de taken die hij over moet nemen.

Doordat L.Schinkel zijn uren moet verdelen over meerdere taken, zal JC  de SJeM
minder uren moeten gaan draaien. Daardoor zijn er minder  activiteiten
voor de jeugd. Dit is erg nadelig voor de jongeren, omdat  ze dan een
plek verliezen waar ze samen kunnen komen en jong kunnen  zijn.

Deze bezuinigheden komen voor JC de SJeM en JC het OJé  als een verrassing.
Verantwoordelijke hiervoor is wethouder Ellen de  Swart. Zij heeft vorig
jaar op een lokale tv-uitzending nog beloofd dat  er niet bezuinigd zou
worden op de jongeren.

Wat we willen is dat er niet op de jongeren, op de SJeM, bezuinigd wordt.


Protest Bezuiniging Jongerenwerk    Neem contact op met de schrijver van de petitie