Poesjkinplein

RED HET POESJKINPLEIN.

In Laken staat een standbeeld van de Russische schrijver Alexander POESJKIN (1799-1837).

Het werd officieel ingehuldigd in 1999, 200 jaar na de geboorte van Ruslands grootste dichter.

De laatste jaren kreeg de auteur de eer die hij verdiende: rond zijn verjaardag, 6 juni, werd er een poëziefestival gehouden, een hoedafname van bewoners, cultuurminnaars, in samenwerking   met de Internationale Stichting Alexander Poesjkin.

Poesjkin werd er geëerd als rebel, als poëet van de liefde en als strijder voor recht en vrijheid.

 

Poesjkin en het plein dat zijn naam heeft gekregen, worden nu in hun bestaan bedreigd.

De Vlaamse en de Brusselse regering hebben een akkoord gesloten over de aanleg van een tram van Willebroek bij Antwerpen tot Brussel Noord. Die tramlijn komt Brussel binnen op de Heizel en wordt volgens de plannen via de Bockstaellaan door  het Poesjkinplein getrokken naar Tour en Taxis en Brussel Noord.

 

Dit traject is een keuze die de hele woonbuurt kapot maakt. Het Poesjkinplein is in 2013 maandenlang omgewoeld en heraangelegd voor een som van 1,4 miljoen Euro. De Bockstaellaan die ertoe leidt,  is in de jaren 90 gerenoveerd nadat de tram er werd afgeschaft.

Dit wordt nu teniet gedaan door een destructieve keuze van regeringen en de MIVB die hiertoe eenzijdig, zonder overleg met de bevolking besloten hebben.

Erger nog: er is niet alleen een gebrek aan inspraak, er is een totaal gebrek aan transparantie.

 

Het is de “democratische” methode van het voldongen feit.

 

Nochtans zijn er voldoende en betere alternatieven voor handen: de huidige bussen en trams kunnen perfect Tour en Taxis aandoen. Een nieuwe tram kan op de brakke grond langs het kanaal worden aangelegd. En tenslotte: een moderne stad kiest voor een METRO. De Heizellijn kan met enkele stations verlengd worden naar Tour en Taxis en Brussel Noord.

 

Het beheersplan van de MIVB beschikt over 4 miljard Euro. Er komt een metro van Schaarbeek naar Evere. Waarom geen verlenging van de Heizellijn waardoor de leefomgeving van de Lakenaars onaangetast blijft en een van de weinige cultuurpleinen in Brussel overeind blijft?

 

Politici maken keuzes, maar graag met respect voor de noden en wensen van de bevolking.

Vanwaar deze obsessie om het Poesjkinplein te vernietigen?

 

Wij vragen onze verkozen politici hun eenzijdige en vernietigende keuze te herzien.

Het Poesjkinplein ligt op een traject waarover Stad Brussel het laatste woord heeft.  Wij vragen dat de burgemeester Yvan Mayeur en zijn schepenen deze plannen afwijzen met respect voor Poesjkin en zijn omgeving.

 

Of moeten we ervan uitgaan dat de nagedachtenis van de schrijver, 215 jaar na zijn gewelddadige dood, evenveel hindert als onder de Russische tsaren?

 

Toen  Poesjkin 18 jaar oud was schreef hij “Ode aan de Vrijheid” . Het kostte hem zijn vrijheid: hij werd ervoor verbannen naar het zuiden van Rusland.

 

De laatste strofe uit Ode aan de Vrijheid luidt:

 

Leer, tsaren, dan uw les: er is

Op loon en straf geen staat te maken;

Geen godshuis en gevangenis

Zullen uw veiligheid bewaken.

Verlaat u op de wet en toon

Respect, als eerste, vanaf heden;

Een volk dat vrij is en tevreden

Zal altijd pal staan voor uw troon.

 

Zijn boodschap blijft levendig. Hopelijk wordt ze alsnog begrepen.