Wij zijn tegen de plannen van het COA voor AZC Budel 2.0!!!!

Update: zie nieuwe mededeling!

Einde petitieteam, start nieuwe werkgroep tegen AZC Budel 2.0!

-----------‐-------------------------------------------------------------------

 

Wij zijn deze petitie gestart vanwege het volgende:
De gemeenteraad heeft recent kennis genomen van de plannen van het COA middels een presentatie over de herontwikkeling van het asielzoekerscentrum in Budel.

Het COA wil de komende 20 (!) jaar fors gaan investeren in het azc.
Maar dat kan alleen als de bestemming van de grond klopt met het gebruik daarvan. De gemeente kan de bestemming wijzigen. Dat zou in het geval van de voormalige kazerne een dubbelbestemming worden: defensie en asielopvang. COA maakt dan gebruik van 23 hectare grond voor opvang. Defensie is eigenaar van het in totaal 90 hectare grote terrein.

---------------------------------------

Sinds kort is een mede inwoner een eigen onderzoek gestart naar de gang van zaken rondom de fikse toename van criminaliteit zoals (winkel)diefstallen in onze Gemeente Cranendonck, veelal herleidbaar naar het asielzoekerscentrum en de daar gehuisveste uitgeprocedeerde, kansloze asielzoekers. Later hebben zich daarbij meer inwoners aangesloten, om ieders krachten te kunnen bundelen. Inmiddels zijn we al heel veel te weten gekomen over wat er momenteel allemaal speelt.

Burgemeester Roland van Kessel gaf aan weinig tot geen signalen te ontvangen over toenemende winkeldiefstallen en overlast. Ook zou dit niet blijken uit aangiften bij de politie, waarbij wij onszelf sterk afvragen hoe het kan dat er zo weinig aangiftes worden gedaan. Gelukkig schetsen ondernemers en inwoners 1 zelfde beeld waardoor we een goed beeld hebben gekregen in welke mate (winkel)diefstallen en intimidaties plaats vinden, wat volledig overeenkomt met hetgeen we al geruime tijd vermoedden.

Nu voldoende duidelijk is dat er veel signalen zijn van overlast waarmee weinig wordt gedaan door het COA en die zij stellig ontkennen, willen wij u vragen deze petitie te ondertekenen die we vervolgens aan de burgemeester en gemeenteraad kunnen aanbieden zodat er wel harde actie ondernomen moét worden vanuit de gemeente én de landelijke politiek.
Tevens kunnen zij dit dan meenemen in de afweging om tot verlenging en samenwerking met het COA over te gaan wat wij, en vele met ons hen sterk af willen raden! Samen kunnen we Cranendonck weer tot een mooie gemeente maken!

Groet,

een groep bezorgde, vastberaden en onvermoeibare inwoners!

---------------------------------------

Constaterende dat….. de overlast vanuit het azc de laatste tijd flink aan het toenemen is wat het gevoel van veiligheid en het woongenot in ons dorp, ons huis, onze thuisbasis enorm aantast en er dus een goede afweging gemaakt moet worden ten aanzien van de aanpassing van het bestemmingsplan om het COA groen licht te geven voor hun bizarre plannen!

Hopende dat…… de gemeente vanaf heden deze zorgelijke signalen uiterst serieus gaat nemen verzoeken wij hen vriendelijk doch dringend alles te doen wat in hun macht ligt om deze overlast zo snel als mogelijk een halt toe te roepen en niet over te gaan tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Denk aub eens aan het gevoel van veiligheid van uw inwoners!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Buul en Mares alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...