Plaats noodgebouwen voor onze leerlingen van Van Panhuys en Hasselbraam!


Geachte gemeente Westerkwartier,


Op 1 juni ontvingen wij via het Ouderportaal van CBS Van Panhuys het bericht dat de gemeente het voornemen heeft om de groepen 7, 7/8 en 8 van CBS Van Panhuys te huisvesten in Zevenhuizen. Daar zullen ook de groepen 6/7 en 8 van OBS De Hasselbraam geplaatst worden.

 

Wij zijn geschokt en verdrietig door dit voornemen. De leerlingen die het betreft hebben in 2020 en 2021 een schoolsluiting meegemaakt door de landelijke lockdown. In juli 2021 is besloten om van vier groepen terug te gaan naar drie groepen, de huidige groepen 6, 6/7 en 8. Dit ook vanwege het ruimtegebrek in de Violier. Vervolgens is ook het huidige schooljaar geteisterd door quarantainemaatregelen vanwege corona met wederom een lockdown in december 2021. En nu ligt er een plan klaar om deze kinderen naar een locatie in Zevenhuizen te sturen.

 

Wij willen jullie nadrukkelijk verzoeken om noodgebouwen te plaatsen rondom de Violier. De kinderen hoeven dan niet naar Zevenhuizen maar kunnen naar school blijven gaan in hun vertrouwde omgeving, met hun broertjes en zusjes. Na drie spannende coronaschooljaren verdienen onze kinderen een plek in of rondom de Violier in de wijk Oostindie.


Met vriendelijke groet,

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Petra Janssen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...