SteunPIAchterhoek

22 maart 2013; een zwarte dag voor het gevangeniswezen/TBS klinieken én voor de Nederlandse samenleving!

Op 22 maart 2013 heeft Fred Teeven het Masterplan DJI bekend gemaakt met als resultaat dat er onder andere vele inrichtingen hun deuren moeten gaan sluiten vanwege een megabezuiniging, zo ook PI de Kruisberg! Dat we kunnen en moeten bezuinigen is duidelijk, maar of dit de juiste manier van bezuinigen is? Er zijn nog vele manieren waarop we kunnen bezuinigen en het personeel van DJI wil hier best over meedenken en kan genoeg plannen aandragen!

Voor het personeel heeft de veiligheid altijd voorop gestaan, maar door de plannen van Teeven komt niet alleen de veiligheid binnen de gevangenissen in gevaar, maar zeker ook buiten de muren!! Twee jaar terug was Teeven nog fel tegenstander van enkelbandjes en nu "zit hij op een andere stoel" zoals hij zelf zegt en wil hij dit doorvoeren! Het personeel hoort nu al verhalen in de inrichtingen van de gedetineerden op welke wijze de enkelbandjes gemanipuleerd kunnen worden! En hoe wil hij mensen met een enkelbandje aan het werk zetten? In een krimpregio als de Achterhoek is de werkloosheid groot, maar gedetineerden krijgen een baan? Als er geen baan is, krijgen ze van Teeven een opleiding! Criminaliteit wordt dus beloond, is dat wat we willen? Je zult als slachtoffer maar ziek thuis zitten en hulp nodig hebben, in de wetenschap dat de degene die hier de oorzaak van is met een enkelbandje thuis kan zitten, gezellig bij familie of vrienden en ook nog verzekerd van werk of een opleiding! Of wat als je als slachtoffer thuis zit, al vele sollicitaties de deur uit hebt gedaan en het niet lukt een baan te vinden, terwijl de dader wel alle hulp hiervoor krijgt! Hoe leg je dit aan de slachtoffers uit, mijnheer Teeven? En meerpersoonscellen? Hoe wil je dit doen met steeds meer gedetineerden met psychische problemen/stoornissen? Zo hebben we nog vele vragen zonder antwoord!

Ben jij ook voor een veilige samenleving, steun dan het gevangenispersoneel en teken!

Bedankt namens al het personeel van PI Achterhoek en de Nederlandse samenleving!


Henriette Kelderman-Makaaij    Neem contact op met de schrijver van de petitie