Petitie voor een leefbaarder Sint-Joris-Weert, Zoet Water, Pragen, Vaalbeek en Laag-Blanden

In het verkeersleefbaarheidsplan van Vaalbeek en Laag-Blanden staat dat de meerderheid (CD&V, Groen en Sp-a) de Weertse Dreef wil afsluiten en de Brainestraat en een deel van de Banhagestraat één richting wil maken. Dit lijkt eerder een bepaalde politieke agenda te dienen dan de echte problemen in verband met verkeersleefbaarheid in onze gemeente aan te pakken.  Bovendien heeft het afsluiten van de Weertse Dreef ook een negatieve impact op de Leuvensebaan en de Waversebaan. 

Op de as Onze-Lieve-Vrouwstraat/M. Noéstraat  zijn er per dag gemiddeld 4000 voertuigbewegingen. Op het stuk van de Waversebaan/Leuvensebaan ligt dit gemiddelde iets hoger. Op basis van metingen gedaan door de gemeente in 2014 en 2018 blijkt dat er per dag 900 à 1000 wagens/vrachtwagens  door  de Weerste Dreef rijden (500 à 600 in de richting van Sint-Joris-Weert en 400 à 500 in de richting van de N25). Bij afsluiten  van de Weertse Dreef zal men op zoek gaan naar een alternatief waarbij de as Onze-Lieve-Vrouwstraat/M. Noéstraat/Waversebaan/Leuvensebaan (OMWL-as) de voor de hand liggende optie is. Interessant is ook dat er per dag slechts gemiddeld 55 fietsers gebruik maken van de Weertse Dreef.

Nu al staat de verkeersleefbaarheid van de OMWL-as sterk onder druk maar het afsluiten van de Weertse Dreef zal de verkeersdruk doen toenemen met 15 à 25 %.  Komt daar boven op dat onafhankelijk van het afsluiten van de Weertse Dreef er verwacht wordt dat tussen nu en 2030 de verkeersdrukte sowieso met 20 % zal toenemen.  Een zo komen we tot een  totale verhoging van de verkeersdrukte met  35  tot 45 % op de OMWL-as (wat overeenstemt met 1200 tot 1800 bijkomende wagens per dag).  Het is duidelijk dat dit niet kan!  En hoe valt dit te rijmen met een herinrichting van de site van het Zoet Water  waar men het gebruik van de auto wil  ontmoedigen?

De inwoners van Sint-Joris-Weert zien de Weertse Dreef niet zozeer als een “prachtige wandel- en fietsverbinding” maar wel als de kortste route om naar Hamme-Mille of Haasrode of Korbeek-Lo te rijden, en dit  in een unieke omgeving.  De Weertse Dreef enkel voorbehouden voor wandelaars en fietsers die in het bos en de gemeente al heel wat recreatiemogelijkheden hebben, vinden we geen goed idee en “onze” dreef opofferen zodat ze een exclusieve aantrekkingspool wordt voor wielertoeristen, evenmin.

Ook wil men nu de Brainestraat éénrichting maken vanuit de Onze-Lieve-Vrouwstraat naar de Naamse Steenweg toe ondanks het feit dat deze optie hoegenaamd  niet  de voorkeur wegdroeg van de meerderheid van de inwoners die in 2019  verschillende keren geraadpleegd werden door de gemeente. Dit betekent nog meer verkeersoverlast voor de kop van de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Eén van de argumenten die gebruikt wordt om de Brainestraat één richting te maken is dat dit ook het sluipverkeer in de Duivenstraat (tussen de Naamse Steenweg en de Banhagestraat) zal ontmoedigen. Dat argument wordt echter te niet gedaan omdat ook de Banhagestraat tussen de Bierbeekstraat en de brug over de Expressweg één richting zou worden. Dit betekent dat de ontsluiting van de Banhagestraat, Duivenstraat, Kastanjelaan, Sapellenbos, Hertogenveld, Demunterstraat, Vinkenboststraat en Zavelstraat uitsluitend via de Duivenstraat zal kunnen gebeuren.  Een ander argument dat gebruikt wordt is het “onveilige” kruispunt van de Brainestraat en de Kloosterweg maar dat kan eenvoudig opgelost worden met een verkeersas.

Via deze petitie roepen we het gemeentebestuur op om echt efficiënte maatregelen te nemen om de verkeersleefbaarheid van de OMWL-as met Vaalbeek, Pragen, het Zoet Water en Sint-Joris-Weert  en van Laag-Blanden te verbeteren.  Dat houdt in:

  1. De Weertse Dreef niet afsluiten voor auto’s en flankerende maatregelen nemen op de Weertse Dreef om de veiligheid van fietsers en voetgangers verder te verhogen en de snelheid van de wagens te beperken
  2. De Brainestraat openhouden in beide richtingen en zorgen voor verkeersremmende maatregelen (vertragende sas in combinatie met een zone 30, alternerende parkeervakken, fietsstraat,….)
  3. De Banhagestraat openhouden in beide richtingen en er een fietsstraat van maken
  4.  Flankerende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er niet te snel wordt gereden op de OMWL-as 

Ook wij zijn voor bos en natuur maar niet ten koste van de verkeersleefbaarheid. Met dit voorstel beantwoorden we zowel aan de verzuchtingen van diegenen die geconfronteerd worden met het drukke verkeer op de OMWL-as  en van de inwoners die de natuur en het bos genegen zijn.   

Deze petitie is al in de brievenbus beland van de inwoners langs de OMWL-as, Sint-Joris-Weert en Laag-Blanden. Omwille van het belang van de problematiek lanceren we nu ook deze digitale petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Fernand Tanghe om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...