Petitie voor bescherming van natuur en Brabants landschap buitengebied Aalst

De gemeente Waalre is actief aan de slag met ontwikkeling van het buitengebied van Aalst. Zij staat op het punt kwetsbare en unieke natuur en landschap drastisch aan te passen ten behoeve van economisch gewin door recreatie, grootschalige woningbouw en het aanbrengen van zonnepanelen. Dit is onacceptabel, vandaar deze petitie.

De gemeente Waalre heeft onlangs een concept ontwikkelperspectief buitengebied Aalst geschreven. Voorafgaand aan dit ontwikkelperspectief is in de gemeente een enquête rondgegaan ten behoeve van de burgerparticipatie rondom dit belangrijke thema. Deze enquête had een buitengewone respons, ruim 340 inwoners van Waalre hebben deelgenomen. Over een tweetal punten waren zij het volledig eens; ·     

  • Herstel van natuur en bosgebieden moet alle ruimte krijgen en prioriteit krijgen in het buitengebied van Aalst, ·      
  • Autoverkeer moet uit het buitengebied worden geweerd.

Helaas is het concept ontwikkelperspectief in plaats van op behoud van de natuur en het landschap vooral gericht op ontwikkeling van recreatie- en economische mogelijkheden ten koste van de natuur en het landschap.

Hierom zijn wij, een groep bezorgde en betrokken bewoners van de gemeente Waalre, deze petitie gestart. Wij vragen inwoners van Waalre en andere liefhebbers van de natuur woonachtig buiten Waalre deze petitie te tekenen.

Onze zorg betreft specifiek de volgende punten:

  1. Het aanleggen van een nieuwe verharde weg dwars door heide en bos (verlengen Sophiastraat) en het aanleggen van een natuurpoort bij de Hut van Mie pils inclusief parkeerplaatsen ter plekke.  T.b.v. de toegankelijkheid van de Leenderweg en de Hut van Mie Pils vragen wij de gemeente op zoek te gaan naar een alternatieve plek om te dienen als locatie voor een verharde weg die niet midden door het natuurgebied loopt, bijv. op de locatie van het fietspad  langs de A67.  Tevens is er voldoende alternatief om de natuurpoort aan de rand van het natuurgebied, bijv. achter de Brede School Ekenrooi, aan te leggen. Daar is reeds parkeergelegenheid met de mogelijkheid om dit nog verder uit te breiden. Op die manier kan de hutdijk afgesloten worden voor auto verkeer, vindt er een betere ontvlechting plaats van auto- en fietsverkeer en is het probleem van de stofvorming op de hutdijk verleden tijd. 
  2. Het aanleggen van een “zonneveld” op het achtereind.  Waarom kostbare landbouw- en natuurgronden opofferen voor zonnepanelen? Dit gaat ten koste van een uniek stuk van het Achtereind. Naar onze mening zijn er alternatieven met veel minder schade voor de natuur, zoals het benutten van bestaande daken en lege plekken langs de (snel)wegen. Deze alternatieven zouden eerst moeten worden benut.   
  3. Het weghalen van de moestuinen op het achtereind ten koste van een uniek stuk landschap. Dit is voor veel inwoners een vaste bestemming in hun rondje door dit unieke gebied. Het volkstuin complex is een vrij toegankelijke groene oase welke juist middenin een woonwijk gewenst is. Het biedt zingeving voor veel (met name oudere) bewoners, een plek van rust en biodiversiteit, een ontmoetingsgebied voor beginnende en ervaren tuinders en een educatieve plek voor de jeugd: een groen park dat zichzelf onderhoudt.

Wat willen we door het ondertekenen van deze petitie bereiken?

  • Wij verzoeken de gemeente om een aangepaste visie te ontwikkelen en de plannen te herzien zodat het cultuur historisch erfgoed van het Achtereind en het bos- en heide gebied behouden blijft voor volgende generaties.
  • Het Achtereind, of een gedeelte daarvan, dezelfde bescherming te bieden zoals het Loon en alleen kleinschalige recreatie en woonvormen toe te staan zoals beschreven in het Waalre’s Akkoord 2018-2022.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Aalst om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...