Petitie ter ondersteuning van Mevr. Parr tegen onterecht ontslag.


Wij, de ondergetekenden, verzoeken met deze petitie om het onterechte ontslag van Mevr. Parr ongedaan te maken. Mevr. Parr is een toegewijde en competente leerkracht die altijd naar ons luistert, ons ondersteunt en de lesstof op een effectieve en correcte manier overbrengt.

Redenen om te tekenen:
1. Mevr. Parr is een uitzonderlijke leerkracht die altijd voor ons klaarstaat en ons helpt waar nodig.
2. Haar toewijding en professionaliteit maken haar een essentieel onderdeel van ons onderwijs.
3. Het ontslaan van Mevr. Parr op basis van klachten van ouders is onrechtvaardig en ongegrond.

Doel van de petitie:


Met deze petitie willen we onze stem laten horen en aandringen op het behoud van Mevr. Parr als leerkracht op onze school. We vragen om een eerlijke beoordeling van haar prestaties en om het onrechtvaardige ontslag terug te draaien.

Tekenen:
Als u het eens bent dat Mevr. Parr een waardevolle leerkracht is die niet ontslagen mag worden, teken dan alstublieft deze petitie en help ons om haar te steunen in deze moeilijke tijd. 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik leerling van Mevr Parr om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...