Petitie tegen grootschalige zonnevelden van de omwonenden Vierambachtspolder aan de gemeente Nieuwkoop

Tot onze ontsteltenis is het gebied ten westen van de Langeraarseweg-Zuid aangewezen als kansrijk voor grootschalige zonnevelden (Deelgebied G)

De Langeraarseweg is aan de zuidkant de enige weg het dorp in en uit en vele inwoners rijden hier één of meerdere keren per dag door dit open landschap.

Het uitzicht over de polders is hier dus erg bepalend voor de sfeer, de leefomgeving en hoe men het dorp ervaart; niet alleen voor aanwonenden maar voor alle inwoners van Langeraar.

Een zonneveld naast de Langeraarseweg kan onmogelijk in het bestaande landschap worden ingepast en zal altijd het open landschap domineren en het karakter en de leefomgeving van aanwonenden en andere inwoners van Langeraar ernstig aantasten.

Zonne-energie JA!

Zonne-weilanden NEE!

ik stem in met de petitie TEGEN grootschalige zonnevelden in de vierambachtspolder.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Erwin Bon om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...