Petitie tegen fietssnelweg midden door evenementenplein Kuringen Centrum

Bezwaarschrift naar aanleiding van het openbaar onderzoek over een aanvraag van de omgevingsvergunning: OMV referentie 2022077454, dossiernummer 2022533 stad Hasselt.

Naar aanleiding van jullie aangetekend schrijven hebben wij ons op woensdag 9 november aangeboden op het stadhuis om deze plannen in te kijken.

Wij betreuren het om vast te stellen dat wij als kerkfabriek en eigenaar van het perceel 118M pas in laatste instantie van deze nieuwe plannen werden ingelicht. Hierdoor is onze termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot 3 weken beperkt.

Groot was onze verbazing vast te stellen dat in tegenstelling tot eerdere plannen het traject werd gewijzigd, waardoor deze fietssnelweg nu het evenementenplein volledig doorkruist.

Met de plannen die nu voorliggen kunnen wij ons niet akkoord verklaren omdat:

1. Het plein door onze jeugdbewegingen (een kleine 300 leden) iedere vrijdag, zaterdag en zondag intens wordt gebruikt. De aanleg van deze fietssnelweg vlak naast hun speelterrein creëert een hoog risico voor de veiligheid van al deze kinderen. Het kan toch niet dat fietsers aan hoge snelheid spelende kinderen hinderen of in gevaar brengen. Doorgaand fietsverkeer in deze zone toelaten is om problemen vragen.  

2. Het eerste weekend na 17 maart de paardenmarkt georganiseerd wordt. Een fietssnelweg midden door het evenemententerrein hypothekeert het voortbestaan van deze traditie.  

3. Alle andere evenementen zoals het Circus, de rommelmarkten, kermis, voetbal tornooi op het einde van het schooljaar, enz. dreigen hierdoor te moeten verdwijnen.

4. Op vraag van de stad is er een uitbreiding gevraagd voor de erfpacht overeenkomst van de hemen voor de aanleg van een speeltuintje. Ook hier brengen de (snelle) fietsers de veiligheid van de spelende kinderen in het gedrang.  

5. Het traject een veilige trage weg doorkruist (het traject Diepstraat-hondenclub) dat door vele ouders en kinderen van de Rode Rok-wijk voor woon- en schoolverkeer gebruikt wordt. Ook hier moeten wij de veiligheid in vraag stellen.  

Dit bezwaarschrift is tot stand gekomen na overleg tussen jeugdbewegingen, paardenmarkt comité, kerkfabriek (als eigenaar van perceel 118 M en belendend perceel 118 L), hondenclub en parochiale instellingen, uit een bekommernis naar de veiligheid voor de gebruikers en inwoners van Kuringen.

thumbnail_20221126_124528.jpg


Robin Groeseneken (digitaliseerde deze petitie)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Robin Groeseneken (digitaliseerde deze petitie) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...