Petitie tegen de afsluiting van de Brainestraat in Blanden


IMG_1032.JPGHet schepencollege van Oud-Heverlee besliste het sluipverkeer in de Brainestraat aan te pakken: ze sloten de straat af vanaf begin september, voorlopig voor een proefperiode van 3 maanden.  Op 25 november voorzien ze een evaluatievergadering en ondertussen kunnen inwoners hun opmerkingen mailen. Op 6 september lieten ze via een nieuwsbrief weten dat er versneld een eerste, tussentijdse evaluatie wordt gedaan begin oktober.  

Wij zijn het niet eens met deze beslissing en het beslissingsproces.  

Voor deze ingrijpende maatregel zocht het schepencollege enkel draagvlak bij de bewoners van de Brainestraat en de Kloosterweg.  Nochtans ondervindt een veel ruimere groep inwoners hinder van deze beslissing.  Het kanaliseren van het verkeer langs de Naamsesteenweg en Onze-Lieve-Vrouwstraat doet de verkeersdrukte op deze al uiterst drukke wegen toenemen en leidt op het kruispunt van beide wegen tot filevorming die op piekmomenten evolueert naar een verkeersinfarct. De leefbaarheid voor de omwonenden komt hierdoor verder in het gedrang: lawaaihinder, luchtvervuiling, hinder bij het in- en uitrijden, onveilige situaties, …  De precaire situatie op de Onze-Lieve-Vrouwstraat was gekend en er waren gesprekken met het plaatselijke actiecomité.  Maar zelfs dat comité van inwoners, die de nadelen van de afsluiting volledig moeten dragen, werd niet betrokken bij het beslissingsproces.  

Daarnaast is de Brainestraat voor heel wat inwoners geen sluipweg maar gewoon de kortste weg naar en van Leuven voor wie in Vaalbeek en Pragen woont; naar en van Vaalbeek (met zijn centrale functies: gemeente, kribbe, politie, …) voor wie in de Duivenstraat, Banhagestraat en omliggende straten woont.  Deze inwoners worden nu verplicht om te rijden en nodeloos in de file te staan. De bovenlokale oost-west sluiproute via Bierbeek - Haasrode -  Blanden - Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle - Bertem loopt niet langs de Brainestraat maar langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Maurice Noëstraat.  

Het voorziene evaluatieproces is weinig transparant.  Evaluatiecriteria werden niet gecommuniceerd. Het verzamelen van opmerkingen is hoogdrempelig: hoogbejaarden en kwetsbaren, minder vertrouwd met digitale communicatie, komen niet aan bod.  Bovendien is het een systeem dat opnieuw tot individueel denken aanzet.   

Het volledige gebrek aan draagvlak, de ongelijke behandeling van twee actiecomités uit aangrenzende straten, de niet-transparante en zeer onduidelijke evaluatieprocedure, … wekken de perceptie van favoritisme en dienstbetoon.  Inwoners voelen zich onrechtvaardig behandeld en genegeerd.  De gevoerde besluitvorming leidt tot spanningen tussen buurtbewoners.    

Er zijn alternatieve oplossingen.  

Wat vragen we?

Wij vragen het schepencollege dan ook met klem om

  • deze spiraal van negativiteit zo snel mogelijk te doorbreken
  • de afsluiting van de Brainestraat ongedaan te maken
  • een constructief besluitvormingsproces op gang te trekken dat gericht is op verbinden, op een gelijke behandeling van alle inwoners, op zorgzaam omgaan met elkaar en op samen zoeken naar een oplossing met een breed draagvlak.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Renilde Vansina om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...